Lễ ký kết Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương

Chiều ngày 21/10/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê.

Tham dự Lễ Ký kết, về phía TCTK, có bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK; ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc TCTK. Về phía Ban kinh tế Trung ương có ông Đỗ Ngọc An, Phó trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Ban Kinh tế Trung ương.

Phát biểu tại Lễ Ký kết, ông Đỗ Ngọc An, Phó trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, Ban Kinh tế Trung ương và TCTK đã ký kết quy chế hợp tác, chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê từ nhiều năm nay, tuy nhiên, trong tình hình mới và bối cảnh mới, còn một số bất cập và cần tiến hành rà soát, đánh giá lại nội dung quy chế. Chính vì vậy, hôm nay, Ban Kinh tế Trung ương và TCTK tiến hành thực hiện ký kết Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê trên cơ sở cùng thống nhất chia sẻ thông tin, cùng phối hợp, trao đổi kết quả nghiên cứu, kết quả tổng kết và cùng phối hợp đề xuất một số giải pháp lớn nhằm phục vụ Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong công tác lãnh đạo phát triển đất nước nói chung và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội nói riêng.

Ông Đỗ Ngọc An, Phó trưởng ban Ban Kinh tế TW phát biểu tại Lễ Ký kết

  Cùng phát biểu tại Lễ Ký kết, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, thời gian qua, công tác hợp tác, phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê với các Bộ, ban ngành luôn được TCTK chú trọng tăng cường. Để đáp ứng kịp thời yêu cầu của Ban Kinh tế Trung ương, tham mưu đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước, TCTK vui mừng cùng với Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp ngày hôm nay.

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu tại Lễ Ký kết

Theo Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương, Quy chế này sẽ tăng cường hơn nữa sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa hai Cơ quan một cách chính thức, dựa trên nguyên tắc tuân thủ Luật Thống kê và các quy định hiện hành liên quan tới công tác thống kê, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thường xuyên và chặt chẽ.

TCTK cam kết sẽ thực hiện các nội dung trong Quy chế phối hợp. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tin tưởng, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kinh tế Trung ương và TCTK trong những năm qua, hai Cơ quan sẽ thực hiện tốt và hiệu quả Quy chế này.

Tại Lễ Ký kết, đại diện TCTK, bà Vũ Thị Thu Thủy, Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng CNTT Thống kê trình bày nội dung Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê.

Mục tiêu của Quy chế là: (1) phối hợp trong công tác thống kê để phục vụ việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Ban Kinh tế Trung ương và nâng cao vị trí, chức năng, vai trò quản lý nhà nước về thống kê, điều phối hoạt động thống kê, tổ chức các hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê kinh tế – xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật của Tổng cục Thống kê. (2) Chia sẻ thông tin thống kê nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thông tin sẵn có của hai Cơ quan, phục vụ tốt hơn trong công tác quản lý và điều hành.

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng CNTT Thống kê trình bày Quy chế phối hợp

Quy chế thực hiện theo nguyên tắc: Tuân thủ Luật Thống kê và các quy định hiện hành liên quan tới việc thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng và phổ biến thông tin thống kê; Việc triển khai thực hiện các hoạt động phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê phải bảo đảm theo đúng các nội dung quy định tại Quy chế này.
Các đại biểu tham dự cũng đã chia sẻ, đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương và ông Đỗ Ngọc An, Phó trưởng ban Ban Kinh tế TW
ký kết Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê

Tại Lễ ký kết, đại diện hai cơ quan, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK và ông Đỗ Ngọc An, Phó trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê.

Toàn cảnh Lễ ký kết

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

ĐN