Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thống kê

Thực hiện giải pháp tăng cường năng lực nghiên cứu phương pháp luận và qui trinh thống kê theo chuẩn Quốc tế (thuộc Chương trinh hành động số 2 của Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030) (CLTK11-20), Viện KHTK đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán Bộ, TCTK tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thống kê, nhằm trang bị kỹ năng nghiên cứu các vấn đề về phương pháp luận thống kê của từng nghiệp vụ thống kê cho các cán bộ, công chức đang làm việc tại các Vụ nghiệp vụ của Tổng cục.

Lớp học đã thu hút trên 60 công chức thống kê hiện đang làm việc tại các Vụ của Tổng cục. Ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng, TCTK đã đến dự và phát biểu khai mạc lớp học. Ô. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng, Viện KHTK và bà Phạm Thị Ý Tứ, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cũng đến dự khai mạc lớp học.

Trong bài phát biểu khai mạc lớp học, ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng TCTK đã đề cập đến 4 trụ cột của thống kê thế giới và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học thống kê của Tổng cục Thống kê. Chính vì lẽ đó, CLTK11-20 đã xây dựng Chương trình hành động số 2 là “Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng phương pháp luận thống kê tiên tiến và xây dựng, chuẩn hóa các quy trình thống kê theo chuẩn mực quốc tế”. Ông Nguyễn Bích Lâm cũng đánh giá cao Viện KHTK là đơn vị chủ trì giúp Tổng cục xây dựng CLTK11-20 đã triển khai thực hiện các giải pháp và chương trình của CLTK11-20, trong đó có việc tổ chức lớp học này.

Một số hình ảnh của lớp học:

NVD