Lớp đào tạo sử dụng phần mềm SPSS

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-VTKE ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, từ ngày 25/11/2013 đến ngày 29/11/2013, tại Viện Khoa học Thống kê, số 42 Tô Hiệu, Hà Đông, Viện Khoa học Thống kê phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Lớp Đào tạo sử dụng phần mềm SPSS.

Đây là lớp học đầu tiên của “Dự án nâng cao năng lực cán bộ và Quản lý Hệ thống Đào tạo Thống kê Việt Nam”, thuộc chương trình hợp tác song phương trong đào tạo cán bộ với Thống kê Hàn Quốc KOSTAT. 20 học viên đến từ cơ quan Tổng cục Thống kê được học tại phòng Lab hiện đại do phía bạn tài trợ , với sự tham gia giảng dạy của các Giáo sư đến từ Khoa Thống kê, trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Lớp học nhằm trang bị cho học viên là những người đang làm công tác thống kê, không chỉ kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm SPSS để xử lý thông tin sơ cấp, mà còn khả năng dùng các kết quả của nó để kiểm định giả thuyết, phân tích và dự đoán thống kê.

Một số hình ảnh lớp học:

Lệ Hằng