Nếu tính 6 tháng đầu năm 2017 tăng 6.17% đây có phải do sức ép của tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng làm việc nhiều nơi sau khi đã công bố GDP quý 1/2017 là 5.1% sau lại đính chính 5.15%, có phải là hệ quả của các chuyến đi nhằm thúc đẩy tăng trưởng?

Câu hỏi(Nhà báo Thanh) Trong báo cáo của Tổng cục Thống kê tăng trưởng quý 2/2017 có nhiều khới sắc. Nếu mà tính chung 6 tháng đầu năm 2017 tăng 6.17% thì liệu đây có phải  là do sức ép của tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng làm việc nhiều nơi sau khi đã công bố GDP quý 1/2017 là 5.1% sau lại đính chính 5.15%, có phải là hệ quả của các chuyến đi này nhằm thúc đẩy tăng trưởng không? (Họp báo 6 tháng 2017)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK) Ý thứ 2 nhà báo có đề cập đến con số GDP, như vừa rồi TCTK công bố 6 tháng đầu năm 2017 là 5.73% thì ngay từ đầu năm TCTK công bố GDP quý 1 đạt 5.15% là quý thấp nhất. Nhằm tháo gỡ khó khăn để tập trung phát triển, các tổ công tác của Thủ tướng đi đến các tỉnh, các ngành rà soát lại các khó khăn, vướng mắc, các địa phương rà soát lại vướng mắc để khắc phục môi trường kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chứ không có sức ép đến các con số, số liệu chỉ tiêu nên các tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với vai trò giúp cho Thủ tướng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho nên khi chúng tôi tính toán số liệu thống kê là hoàn toàn độc lập.