Ngành Thống kê tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017

Trong hai ngày 11-12 tháng 01 năm 2017, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Trung, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (BKH&ĐT), Thứ trưởng Bộ KH&ĐT; ông Hồ Chí Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; Lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo TCTK; Lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; Lãnh đạo và các trưởng phòng Cục Thống kê 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện các Bộ, ban, ngành và cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành đến đưa tin.

Hội nghị tập trung vào các nội dung: (1) Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017; (2) Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017; (3) Ký giao ước thi đua năm 2017 với đại diện của 02 đơn vị thuộc cơ quan TCTK và 07 Cục Thống kê tỉnh, thành phố. Kết quả công tác Thống kê năm 2016 được đánh giá trên các mặt như (1) Công tác bảo đảm thông tin thống kê; (2) Thực hiện Luật Thống kê, chiến lược phát triển thống kê và các đề án của Ngành; (3) Công tác phương pháp chế độ thống kê; (4) Công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng; (5) Công tác hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài và quản lý dự án ODA; (6) Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học; (7) Công tác pháp chế, tuyên truyền và thanh tra thống kê; (8) Công tác quản lý điều hành, công tác văn phòng và Công tác quản lý tài chính; (9) Hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946-06/5/2016) và hoạt động đảng, đoàn thể; (10) Hạn chế, tồn tại. Hội nghị cũng đã dành 01 ngày để tập trung thảo luận về công tác tổ chức thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tình hình triển khai thực hiện Luật thống kê 2015; hiện trạng ứng dụng Công nghệ thông tin ngành Thống kê và định hướng phát triển đến năm 2025; Quy chế phối hợp và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê; Báo cáo sơ kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra và Tổng điều tra thống kê năm 2016; Báo cáo một số vấn đề trọng tâm về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Báo cáo một số vấn đề về công tác tổ chức cán bộ của ngành Thống kê …

Qua kết quả đạt được trong năm 2016, Tổng cục Thống kê xây dựng các mục tiêu năm 2017, nội dung gồm các mục tiêu trọng tâm ngành Thống kê cần phấn đấu trong năm tới đó là: (1) Bảo đảm tốt thông tin kinh tế – xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương; đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước; biên soạn và công bố kịp thời các tài liệu phân tích trên cơ sở dữ liệu của các cuộc Tổng điều tra, điều tra thống kê; (2) Triển khai thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (3) Thực hiện tốt Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và các cuộc điều tra thường xuyên của Ngành; (4) Thực hiện Kế hoạch triển khai Luật thống kê 2015 và các đề án lớn của Ngành; (5) Nghiên cứu, cải tiến và áp dụng phương pháp một số thống kê mới trong hoạt động thống kê; (6) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê, biến thông tin thống kê thành tri thức của người sử dụng; (7) Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong toàn Ngành; (8) Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê; theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch công tác; cụ thể hóa các nội dung phối hợp với bộ ngành, địa phương trong sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động Thống kê; (9) Thực hiện quản lý tài chính công khai, minh bạch, hiệu quả; (10) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng; tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, ổn định, trong sạch, vững mạnh và phát triển.

Tại Hội nghị đã tổ chức trao tặng các danh hiệu cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thống kê trong năm 2016 gồm các danh hiệu Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc, cấp bộ, cấp cơ sở … trong đó Viện Khoa học Thống kê đã vinh dự đón nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT năm 2016 và ký giao ước thi đua năm 2017 giữa hai đơn vị thuộc cơ quan TCTK và 7 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả trên thể hiện rõ sự ghi nhận và đánh giá cao của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với ngành Thống kê, đồng thời là sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Ngành.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung chúc mừng kết quả đạt được của tập thể cán bộ công chức, viên chức ngành Thống kê trong năm 2016 và chỉ đạo ngành Thống kê tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được đồng thời khắc phục các nhược điểm còn tồn tại để ngày càng phục vụ tốt hơn cho việc hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như đáp ứng yêu cầu của người dùng tin.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK thay mặt Lãnh đạo TCTK và  đại diện cho toàn thể công chức, viên chức cơ quan thống kê các cấp cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung. TCTK sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, yêu ngành, yêu nghề, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2017.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, trình bày Báo cáo thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2017 giữa 02 đơn vị thuộc cơ quan TCTK với 07 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các tập thể nhận cờ thi đua cấp Bộ

Toàn cảnh Hội nghị

Anh Tuấn