Ngày thống kê thế giới: Báo cáo của Tổng thư ký

Báo cáo hiện tại, được lập theo quyết định 2019/210 của Hội đồng Kinh tế và Xã hội và các thông lệ trước đây, liên quan đến tiến trình chuẩn bị cho việc tuân thủ Ngày Thống kê Thế giới năm 2020, theo Nghị quyết của Đại hội đồng 69/282, sẽ được đánh dấu lần thứ ba vào ngày 20 tháng 10. Công việc được thực hiện bởi Cơ quan thuộc Uỷ ban Thống kê để hoàn thiện khẩu hiệu và Cơ quan Thống kê của Ban Kinh tế và các vấn đề Xã hội thuộc Ban Thư ký (gọi tắt là Cơ quan Thống kê) phát triển logo và nền tảng truyền thông phù hợp.

Ngày 3 tháng 6 năm 2015, Đại hội đồng đã thông qua nghị quyết 69/282, trong đó ngày 20 tháng 10 năm 2015 là Ngày Thống kê Thế giới thứ hai và quyết định kỷ niệm 5 năm một lần vào ngày 20 tháng 10. Lần thứ ba, do đó sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 10 năm 2020.

Ngày thống kê thế giới đầu tiên được tổ chức vào ngày 20 tháng 10 năm 2010 với chủ đề “Dịch vụ, tính chuyên nghiệp, tính toàn vẹn: kỷ niệm nhiều đóng góp và thành tựu của thống kê chính thức”. Lần thứ hai được tổ chức vào ngày 20 tháng 10 năm 2015 với chủ đề “Dữ liệu tốt hơn, cuộc sống tốt hơn”. Năm nay, với sự giúp đỡ của các chuyên gia truyền thông từ Cơ quan Thống kê Canada, đã phát triển ba đề xuất. Vào tháng 12 năm 2019, Ủy ban Thống kê đã chọn “Kết nối thế giới với dữ liệu mà chúng ta có thể tin tưởng” là một khẩu hiệu cho Ngày Thống kê Thế giới năm 2020. Khẩu hiệu toàn cầu nhưng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các vấn đề của quốc gia và cũng cần cho việc dễ dàng dịch sang nhiều ngôn ngữ khác.

Vào tháng 12 năm 2019, Cơ quan Thống kê đã bắt đầu làm việc với Đơn vị Thiết kế Đồ họa của Cục Truyền thông Toàn cầu để sản xuất các logo. Cục dự kiến ​​sẽ chọn một logo sau đó sẽ được chính thức ra mắt trong phiên họp thứ năm mươi mốt của Ủy ban, vào tháng 3 năm 2020.

Như 2 lần trước, tổ chức Ngày Thống kê Thế giới năm 2020 sẽ được phân cấp, với các tài liệu do Cơ quan Thống kê phát triển và cung cấp cho các quốc gia. Cơ quan Thống kê hoạt động như người điều phối toàn cầu của chiến dịch, xác định các thông điệp chính toàn cầu và chiến dịch truyền thông xã hội toàn cầu bằng tiếng Anh. Cơ quan Thống kê sẽ vận hành một trang web trung tâm, cung cấp logo và tài liệu quảng cáo và duy trì lịch các sự kiện quốc gia, khu vực và toàn cầu. Các cơ quan thống kê quốc gia sẽ đóng vai trò là điều phối viên quốc gia, dịch tài liệu quảng cáo sang ngôn ngữ quốc gia và tổ chức các sự kiện và một chiến dịch truyền thông (xã hội) ở cấp quốc gia và có thể ở cấp địa phương. Cơ quan thống kê quốc gia được mời phối hợp với Cơ quan Thống kê. Các tổ chức quốc tế sẽ khuếch đại các chiến dịch ở cấp độ toàn cầu và khu vực và tổ chức các sự kiện của riêng họ.

Cơ quan Thống kê sẽ tiếp tục sử dụng tên miền worldstatisticday.org cho chiến dịch, đây cũng là tên miền được sử dụng lần đầu tiên cho năm 2015. Trang web này sẽ lưu trữ các tính năng sau: newsfeed, blog bao gồm các bài viết từ bên thứ ba, lịch sự kiện, tài liệu quảng cáo và infographics cho phép tải xuống và sử dụng bởi các cơ quan thống kê quốc gia và các bên liên quan khác. Ngoài trang web, Cơ quan Thống kê sẽ vận hành phương tiện truyền thông xã hội, kênh truyền hình.

Đỗ Ngát (lược dịch)

Nguồn: https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/2020-28-WSD-E.pdf