Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ

Ngày 25 tháng 12 năm 2018, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) tổ chức nghiệm thu chính thức kết quả nghiên cứu 02 đề tài cấp Bộ: (1) Đề tài “Nghiên cứu và đề xuất mô hình dự báo chỉ số giá tiêu dùng áp dụng cho Tổng cục Thống kê” do TS. Vũ Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm. (2) Đề tài “Nghiên cứu điều tra niềm tin người tiêu dùng áp dụng ở Việt Nam” do ThS. Hoàng Thị Thanh Hà làm chủ nhiệm.

Tham gia Hội đồng gồm: TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê làm Chủ tịch Hội đồng, Th.S Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK làm Phó Chủ tịch Hội đồng cùng các phản biện, ủy viên và thư ký hội đồng, một số đại biểu tham dự đến từ Vụ Thống kê Giá; Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế; Viện Khoa học Thống kê.

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đều cho rằng đây là 02 đề tài rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu đề tài và thống nhất đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu và đề xuất mô hình dự báo chỉ số giá tiêu dùng áp dụng cho Tổng cục Thống kê” xếp loại: Khá; đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu điều tra niềm tin người tiêu dùng áp dụng ở Việt Nam” xếp loại: Giỏi.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu chính thức:

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài “Nghiên cứu và đề xuất mô hình dự báo chỉ số giá tiêu dùng áp dụng cho Tổng cục Thống kê”

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài “Nghiên cứu điều tra niềm tin người tiêu dùng áp dụng ở Việt Nam”

Thái Học