Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ

Ngày 10 tháng 2 năm 2020, Viện Khoa học Thống kê thực hiện theo Quyết định số 1259/QĐ-TCTK ngày 16/8/2019 tổ chức nghiệm thu chính thức kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu khai thác nguồn dữ liệu lớn (big data) phục vụ sản xuất chỉ số giá tiêu dùng” do Phòng Nghiên cứu khoa học và Chiến lược phát triển Thống kê, Viện Khoa học Thống kê thực hiện và ThS. Nguyễn Văn Thụy làm Chủ nhiệm đề tài khoa học.

Tham gia Hội đồng gồm: TS. Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê làm Chủ tịch Hội đồng, ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê làm Phó Chủ tịch Hội đồng cùng các phản biện, ủy viên và thư ký hội đồng, một số đại biểu tham dự đến từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin; Vụ Thống kê Giá; Viện Khoa học Thống kê; …

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đều cho rằng đây là đề tài có giá trị áp dụng vào thực tiễn. Đề tài cần làm rõ khái niệm, mục đích nghiên cứu, mục tiêu đạt được, quy trình ứng dụng bigdata trong Thống kê Việt Nam cụ thể trong việc sản xuất chỉ số giá tiêu dùng. Bên cạnh đó đề tài cần phân tích sâu tính sáng tạo mới mẻ của nghiên cứu, làm rõ một số nội dung để tăng tính thuyết phục, cuối cùng chỉ ra hướng hoàn thiện và nghiên cứu tiếp theo. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu đề tài và thống nhất đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu khai thác nguồn dữ liệu lớn (big data) phục vụ sản xuất chỉ số giá tiêu dùng” xếp loại: Giỏi.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu chính thức:

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu chính thức Đề tài


Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ

Nguyễn Khương Duy


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: