Nghiệm thu sơ bộ đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu biên soạn cuốn sổ tay thống kê tài chính, tiền tệ ở Việt Nam”

Ngày 12 tháng 6 năm 2015, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) tổ chức nghiệm thu sơ bộ Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu biên soạn cuốn sổ tay thống kê tài chính, tiền tệ ở Việt Nam” do Viện KHTK phối hợp với Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) thực hiện. Ban Chủ nhiệm đề tài gồm TS. Tô Huy Vũ, Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và  Ths. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK.

TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Chủ tịch hội đồng và 6 thành viên là các chuyên gia và nhà khoa học đến từ Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ, Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, Khoa Thống kê (Trường Đại học Kinh tế quốc dân), Hội Thống kê Việt Nam. Ngoài ra, còn có sự tham gia của một số lãnh đạo và viên chức của Viện KHTK và Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ.

Các thành viên trong Hội đồng đều cho rằng đây là đề tài rất cần thiết và có tính thực tiễn cao. Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã đề ra, đề tài nghiên cứu công phu, nghiêm túc, tham khảo nhiều tài liệu nước ngoài, có hàm lượng khoa học cao và nhóm tác giả đã đưa ra được sản phẩm là Bản dự thảo cuốn Sổ tay hướng dẫn thống kê tài chính tiền tệ của Việt Nam. Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của Đề tài và Bản dự thảo cuốn Sổ tay hướng dẫn thống kê tài chính tiền tệ ở Việt Nam để đưa ra nghiệm thu chính thức.

Hình ảnh tại Hội đồng nghiệm thu

Kim Oanh