Nghiệm thu sơ bộ đề tài cấp Bộ:“Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng Đề án đổi mới Viện Khoa học Thống kê giai đoạn 2011-2020”

Thực hiện Quyết định số 29/VTKE ngày 02 tháng 07 năm 2012 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, ngày 18 tháng 08 năm 2012, Hội đồng Nghiệm thu sơ bộ đề tài cấp Bộ :“Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng Đề án đổi mới Viện Khoa học Thống kê giai đoạn 2011-2020” do ThS Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, làm chủ nhiệm đề tài, đã họp dưới sự chủ trì của TS Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Chủ tịch Hội đồng.

Trong bối cảnh mới của nền kinh tế Việt Nam và trước xu thế toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, Viện Khoa học Thống kê đang đối mặt với nhiều thách thức và bộc lộ những hạn chế cần phải đổi mới một cách toàn diện. Tổng cục Thống kê đã giao Viện thực hiện đề tài  “Nghiên cứu cơ sở khoa học để đổi mới Viện Khoa học Thống kê”, với mục tiêu cung cấp cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn để đổi mới Viện Khoa học Thống kê, và xây dựng Đề án đổi mới Viện Khoa học Thống kê.

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài gồm 3 phần:

(1) Cơ sở lý luận để xây dựng Đề án đổi mới Viện KHTK ; (2) Cơ sở thực tiễn để xây dựng Đề án đổi mới Viện KHTK; (3) Nội dung đổi mới và giải pháp thực hiện.

Đặc biệt, Đề tài đã xây dựng dự thảo Đề án đổi mới Viện Khoa học thống kê giai đoạn 2011-2020.

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đều đánh giá cao sự nghiêm túc và tích cực nghiên cứu khoa học của ban chủ nhiệm đề tài. Kết quả nghiên cứu  của đề tài mang tính thực tiễn cao, đưa ra nội dung đổi mới với giải pháp và lộ trình thực hiện cụ thể. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số hạn chế của đề tài đó là: chưa làm rõ nét lý do về sự cần thiết đổi mới Viện Khoa học Thống kê (Nghị định 115 của Chỉnh phủ yêu cầu xây dựng lại mô hình của các đơn vị sự nghiệp, Đề án 312, Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2011-2020…); nội dung một số phần còn dàn trải; một số tiểu mục sắp xếp chưa hợp lý…

Các thành viên Hội đồng đều nhất trí đây là một Đề tài được nghiên cứu rất công phu, Ban Chủ nhiệm hoàn thiện đề tài theo các góp ý của Hội đồng để nghiệm thu chính thức.

Lệ Hằng