Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất sửa đổi và bổ sung một số nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 10.2011 216 KB 225