Phụ nữ kiếm tiền ít hơn nam giới tại châu Âu

Nhân ngày 8/3, Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) giới thiệu bài báo về khoảng cách tiền lương giữa hai giới trong khối Liên minh châu Âu (EU). Theo đó, năm 2015 khoảng cách lương về giới trong khối EU ở mức 16,3%. Điều này có nghĩa là phụ nữ kiếm được trung bình 84 Cent trên mỗi 1 Euro[1] mà người đàn ông kiếm được. Trong đó, hai nước có khoảng cách nhỏ nhất là Luxembourg và Ý (5,5%) và khoảng cách lớn nhất là tại Estonia (26,9%), tiếp theo là Cộng hòa Czech (22,5%), Đức (22%), Áo (21,7%) và Anh (20,8%).

So với năm 2010, khoảng cách về lương giữa nam và nữ đã giảm đáng kể, nhất là ở Bỉ (từ 10,2% năm 2010 xuống 6,5% năm 2015, hay giảm 3,7 điểm %), Hungary (giảm 3,6 điểm %), Luxembourg (giảm 3,2 điểm %) và Romania và Phần Lan (giảm 3,0 điểm %). Ngược lại, khoảng cách về lương giữa nam và nữ đã tăng lên tại mười nước thành viên, tăng cao nhất là Slovenia (từ 0,9% năm 2010 tăng lên 8,1% năm 2015, hay tăng 7,2 điểm %) và Bồ Đào Nha (tăng 5,0 điểm %).

Giai đoạn 2010-2015 khoảng cách về lương giữa nam và nữ trong EU khá ổn định.

Khoảng cách về lương giữa 2 giới các nước thành viên trong liên minh châu Âu năm 2015

Lưu ý: Croatia, Ai Len và Malta: sử dụng dữ liệu 2014 thay cho năm 2015; Vương quốc Anh: Dữ liệu ước tính của Eurostat.

Khoảng cách về lương của phụ nữ có liên quan đến một số yếu tố pháp lý, kinh tế và xã hội, vượt xa khỏi vấn đề duy nhất là làm việc như nhau thì được hưởng lương như nhau. Để biết thêm thông tin, xem thêm các bài báo giải thích về thống kê giới và thống kê khoảng cách tiền lương về giới tại Eurostat.

Lan Phương (dịch)

Nguồn: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170307-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F


[1] 1 Euro tương đương 100 Cents