Tác động của COVID-19 đến Chương trình Tổng điều tra dân số và nhà ở thế giới

Là một phần của đối phó với đại dịch COVID-19, Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc, với vai trò là Thư ký của Chương trình Tổng điều tra dân số và nhà ở thế giới năm 2020, đang tổng hợp hoạt động của các quốc gia về tác động của đại dịch đối với việc điều tra dân số trong năm 2020. Thông tin này được cập nhật hàng ngày với nguồn cung cấp từ các nhà quản lý điều tra dân số các quốc gia.

Các chương trình dân số và điều tra dân số là các hoạt động thu thập dữ liệu phức tạp bao gồm một loạt các hoạt động liên quan đến nhau. Chúng cần liên hệ và thu thập thông tin về toàn bộ dân số của một quốc gia trong một khoảng thời gian giới hạn.

Cuộc khủng hoảng COVID-19 tạo ra những thách thức chưa từng có và bất ngờ đối với các quốc gia đang tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở và các hoạt động thống kê quan trọng khác, làm gián đoạn các hoạt động thu thập, xử lý, phân tích và phổ biến dữ liệu do Cơ quan Thống kê Quốc gia thực hiện, buộc họ phải nhanh chóng phát triển và áp dụng các cách thay thế để thực hiện chúng.

Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc, được ủy nhiệm giao trách nhiệm của Ban Thư ký Chương trình Tổng điều tra dân số và nhà ở thế giới năm 2020 về mặt giám sát việc thực hiện trong bối cảnh tác động bất lợi của đại dịch COVID-19, trang web https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/COVID-19/ sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về hậu quả của đại dịch về điều tra dân số trong năm 2020.

Đỗ Ngát (lược dịch)

Nguồn: https://covid-19-response.unstatshub.org/statistical-programmes/impact-on-world-population-and-housing-census-programme/


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: