Tập huấn phần mềm quản lý nhân sự của Tổng cục Thống kê

Sáng ngày 23/9/2021, được sự đồng ý của Lãnh đạoTổng cục Thống kê (TCTK), Vụ Tổ chức cán bộ TCTK đã tổ chức tập huấn phần mềm quản lý nhân sự của TCTK bằng hình thức trực tuyến. Ông Nguyễn Văn Tuyên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì buổi tập huấn. Tham dự tập huấn có Đại diện Lãnh đạo, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, chuyên viên cập nhật hồ sơ và chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị sự nghiệp và 63 Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Văn Tuyên nhấn mạnh công dụng của phần mềm quản lý nhân sự trong việc giải quyết các bài toán về quản lý nhân sự, đây là một hệ thống quản lý hồ sơ nhân sự động, cập nhật liên tục thông tin thay đổi, khác so với việc cập nhập hồ sơ bản giấy hàng năm. Phần mềm này đã sử dụng hơn 10 năm nay, tuy nhiên do công tác cập nhật thông tin chưa tốt, chưa thường xuyên, nhiều thông tin cũ chưa cập nhật, chưa đúng logic quy định,…gây nên bất cập trong việc sử dụng thông tin. Phần mềm quản lý nhân sự được cập nhật mới 2021 với modun đầy đủ, đa dạng hơn. Thông qua buổi tập huấn này, các đơn vị tập trung bổ sung thông tin theo hướng dẫn nghiệp vụ sẽ trình bày trong buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, đại biểu đã được nghe 04 bài trình bày, gồm: (1) Hướng dẫn khai Sơ yếu lý lịch 2021; (2) Giới thiệu tổng quan về phần mềm QLNS (sau nâng cấp); (3) Hướng dẫn cập nhật thông tin nhân sự; (4) Hướng dẫn cập nhật thi đua, khen thưởng. Các bài trình bày đã hướng dẫn rất chi tiết, cụ thể quy trình cập nhật theo từng nội dung liên quan công tác tổ chức cán bộ thể hiện trên phần mềm, đảm bảo đúng logic từng bước, thông tin từng mục cập nhật phải theo quy định hiện hành.

Tiếp theo đó, lớp tập huấn lắng nghe những trao đổi, thảo luận của các đơn vị trực tiếp triển khai phần mềm. Đã có 15 ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, các ý kiến liên quan đến nội hàm thông tin cập nhật trên phần mềm và lỗi kỹ thuật của phần mềm. Ông Nguyễn Văn Tuyên trực tiếp giải đáp những thắc mắc liên quan đến nội dung và đại diện Trung tâm tin học III, có trao đổi liên quan đến kĩ thuật sử dụng phần mềm. Để khắc phục các hạn chế đó, sau khi buổi tập huấn này, các đơn vị sẽ có ý kiến bằng văn bản gửi về Vụ Tổ chức cán bộ và Trung tâm tin học III để được hỗ trợ xử lý.

Kết thúc buổi tập huấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cám ơn các đại biểu tham gia buổi tập huấn trực tuyến, và nhấn mạnh trách nhiệm của Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính trong việc triển khai phần mềm này để hiệu quả, đáp ứng được thông tin phục vụ Thủ trưởng đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ trong nhiều lĩnh vực liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Vụ Tổ chức cán bộ sẽ phân quyền để từng cấp có thể truy cập và theo dõi thông tin của mình trên phần mềm.

Hình ảnh các điểm cầu tham gia tập huấn

Vân Anh