TCTK có đánh giá như thế nào về kết quả gia công hàng hóa cho nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam từ kết quả điều tra?

Câu hỏi: (PV-TTXVN) Lần đầu tiên TCTK tiến hành điều tra về hoạt động gia công hàng hóa với nước ngoài trong Tổng điều tra kinh tếTCTK có đánh giá như thế nào về kết quả gia công hàng hóa cho nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam từ kết quả điều tra? (Họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ngày 19 tháng 9 năm 2018)

Trả lời: (Ông Nguyễn Trung Tiến, Vụ trưởng, Vụ TK Thương mại và Dịch vụ)

Lần đầu tiên TCTK tổ chức tiến hành điều tra về hoạt động gia công hàng hóa với nước ngoài thì kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 cho thấy, trong năm 2016 chúng ta có 1.687 doanh nghiệp nhận gia công hàng hóa với nước ngoài đặc biệt trong hoạt động này nguyên vật liệu chính của đối tác nước ngoài cung cấp và sở hữu nên tỷ lệ giá trị nguyên liệu nhập khẩu về để gia công lắp ráp so với tổng giá trị hàng hóa sau gia công ở mức khá cao 62,3%, tập trung chủ yếu ở ngành dệt may, chiếm 48% và ngành da giầy chiếm khoảng 32%. Như vậy, trong năm 2016 hoạt động gia công hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam đã mang lại nguồn thu ngoại tệ cho nền kinh tế với 8,6 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 1 triệu lao động. Chúng ta nhận gia công cho các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp các nguyên vật liệu gọi là công nghiệp phụ trợ cho hoạt động gia công này chiến 38%. Các nhà quản lý và lao động của Việt Nam học được kinh nghiệm quản trị và công nghệ tiên tiến của các nước.