Thông báo về cuộc thi năm 2013 của IAOS giành cho các nhà thống kê trẻ

Nhằm khuyến khích các nhà thống kê trẻ quan tâm thực sự đến số liệu thống kê chính thức, Hiệp hội Quốc tế về thống kê chính thức (IAOS) đã tài trợ một cuộc thi để trao giải cho một nhà thống kê trẻ có bài viết tốt nhất trong lĩnh vực thống kê chính thức. Ngoài tiền thưởng, người chiến thắng sẽ được mời trình bày kết quả tại một trong những phiên họp chuyên đề của Đại hội Thống kê Thế giới (WSC) tổ chức tại Hồng Kông vào năm 2013.

IAOS khuyến khích nộp các bài viết về giải quyết, đề xuất giải pháp, những vấn đề phương pháp cấp bách hay những vấn đề chiến lược trong lĩnh vực/ phạm vi số liệu thống kê chính thức ở ở cấp quốc gia hoặc quốc tế. Bài viết dài không quá 10 trang, viết bằng tiếng Anh, và chưa được công bố hoặc trình bày trên diễn đàn. Một Hội đồng quốc tế sẽ đánh giá kết quả và quyết định trao giải cho các bài viết có chất lượng cao, dựa vào các tiêu chí sau đây:

– Xuất sắc về mặt khoa học và /hoặc chiến lược;

– Sáng tạo;

– Khả năng ứng dụng các ý tưởng trong các cơ quan thống kê;

– Chất lượng trình bày.

Bài viết đồng tác giả (tối đa ba người). Một tác giả chỉ được tham gia một bài viết. Tác giả (nhóm tác giả) có các bài viết tốt nhất sẽ được trao tặng:

Một giải nhất

– Giải thưởng tiền mặt trị giá 1.500 Ơ rô (chia đều cho các đồng tác giả nếu có);

– Cơ hội trình bày báo cáo tại một phiên họp chuyên đề của IAOS tại Đại hội Thống kê Thế giới 2013, vé máy bay và khách sạn (chỉ cho một người đại diện trong trường hợp đồng tác giả);

– Hai năm là thành viên của IAOS;

– Giấy chứng nhận giải thưởng từ các IAOS.

Giải nhì – giải thưởng tiền mặt trị giá 1.000 Ơ rô, 2 năm thành viên của IAOS, và giấy chứng nhận;

Giải ba – giải thưởng tiền mặt trị giá 500 Ơ rô, 2 năm thành viên của IAOS, và giấy chứng nhận.

Các bài viết được giải thưởng sẽ được xem xét để công bố trên Tạp chí thống kê của IAOS.

Các điều kiện về tác giả (đồng tác giả):

– Dưới 35 tuổi vào ngày 28/2/2013;

– Làm việc [i] trong một tổ chức thống kê chính thức [ii] trong thời gian từ1/9/2012 đền 28/2/2013; và

– Sẵn sàng đến Hồng Kông vào tháng 8/2013 để trình bày báo cáo.

Quy định:

– Bài dự thi không quá 10 trang (gồm cả mục lục, tài liệu tham khảo, phụ lục, bảng biểu, và đồ thị, v.v), cộng thêm một trang bìa và một trang tóm tắt không quá 15 dòng.

– Trang bìa bài dự thi ghi: Submission for the 2013 IAOS Prize for Young Statisticians, tên của bài viết, tên tác giả, và địa chỉ e-mail, tên của tổ chức thống kê đang làm việc. Bài dự thi dài hơn 10 trang sẽ bị loại.

– Bài viết sử dụng MS Word hoặc dạng tương thích, gửi đến ysp.2013.iaos@censtatd.gov.hk.
Phông Arial, Times New Roman, hoặc font chữ chuẩn khác (size 12), với đáy, đỉnh và các lề là 1 inch (2,54 cm).

Bạn có thể gửi các câu hỏi về cuộc thi đến cùng địa chỉ.

Hạn cuối cùng nộp bài viết là ngày 28 /2/ 2013.

Những người chiến thắng sẽ được công bố vào tuần thứ hai của tháng 7/2013.

NTH
Nguồn: http://isi.cbs.nl/iaos/


[i] Công chức, viên chức làm việc toàn thời gian/ bán thời gian/ làm hợp đồng là những người đủ điều kiện tham gia.
Các nhà tư vấn chuyên môn hoặc giảng viên thực hiện hợp đồng với cơ quan/ tổ chức không đủ điều kiện tham gia.
Công chức, viên chức có tham gia giảng dạy/ nghiên cứu bán thời gian cũng đủ điều kiện tham gia.

[ii] Tổ chức thống kê quốc gia/ quốc tế, tổ chức thống kê của Ngân hàng Trung ương hoặc tổ chức thống kê của Bộ, ngành hoặc khu vực trong hệ thống thống kê phân tán.