Thống kê thu nhập và lợi nhuận bằng One-stop shop

Số liệu thống kê về thu nhập và lợi nhuận là thước đo quan trọng được sử dụng để đo lường những thay đổi trong xã hội của chúng ta, kể cả việc thống kê số lượng người nghèo và khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Debra Prestwood đã đưa ra cho chúng ta một công cụ mới giúp tập hợp thông tin từ khắp các chính quyền về chủ đề này một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Điển hình là nó giúp chúng ta trả lời các câu hỏi về tác động của COVID-19 đối với kinh tế hộ gia đình và xác định có bao nhiêu người đang sống trong nghèo đói.

Thống kê về thu nhập và lợi nhuận được đưa ra ở nhiều nguồn khác nhau, bao gồm một số trang web như ONS, GOV.UK và các trang web của chính phủ, có nghĩa là không phải lúc nào mọi người cũng dễ dàng tìm thấy thông tin họ cần một cách nhanh chóng.

Công cụ thống kê về thu nhập và lợi nhuận mới – One-stop shop (giao dịch 1 cửa)

Hiện tại, công cụ mới về thống kê thu nhập và lợi nhuận đã được cập nhật trên hệ thống. Chúng ta có thể sử dụng chúng để tìm hiểu các nguồn và phạm vi số liệu thống kê phù hợp với nhu cầu cá nhân, được đưa ra trên các trang như ONS, Bộ Lao động và Hưu trí (DWP) và Cơ quan Thuế và Hải quan Anh.

Điểm tối ưu của công cụ này là chúng tập hợp tất cả các thống kê từ các trang lại với nhau, cho phép mọi người nhanh chóng tìm thấy dữ liệu họ cần nhanh nhất, thuận tiện nhất và giúp người dùng khám phá thêm các chỉ số mà trước đây họ không biết.

One-stop shop còn ưu điểm vượt trội gì?

Như đã đề cập ở trên, công cụ này giúp tăng cường thống kê về thu nhập và lợi nhuận, cải tiến việc truy cập thông tin của cộng đồng người dùng, là giải pháp quan trọng giúp đưa ra các thông số một cách mạch lạc hơn. Ngoài ra, chúng còn giúp thống kê các hoạt động liên kết khác của chính phủ gần đây, như là:

  • Cập nhật các kế hoạch hợp tác trong tương lai với tiến độ và khung thời gian được đưa ra từ trước.
  • Cập nhật về chính sách của Ủy ban Lao động và Hưu trí ở các khu vực nghèo đói: Xem xét những đánh giá và mục tiêu của các chính sách này

Các dữ liệu quan trọng hơn sẽ được công bố trong những tháng tới, kết hợp thông tin trên cả ONS và DWP về ước tính thu nhập hàng năm của hộ gia đình tính từ thời điểm bắt đầu đại dịch COVID-19. Trong đó, số liệu thống kê của ONS sẽ đưa ra mức thu nhập khả dụng và mức độ chênh lệch thu nhập của các hộ gia đình, còn DWP cho chúng ta thông tin về các hộ gia đình có thu nhập dưới trung bình (HBAI). Quy mô mẫu của Khảo sát Nguồn lực Gia đình sẽ tăng lên 45.000 hộ gia đình, làm nền tảng cho ấn phẩm HBAI, sẽ bắt đầu vào tháng 4 năm 2022, sẽ cho phép phân tích chi tiết hơn trong tương lai.

Tính nhất quán là nền tảng để đảm bảo số liệu thống kê phục vụ lợi ích công cộng. Các nhà thống kê trên khắp Vương quốc Anh sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để tạo ra một hệ thống liên kết thống kê trên toàn Vương quốc Anh. Các thông tin hữu ích sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật thông qua trang web Dịch vụ thống kê Chính phủ và các bài đăng trên blog này.

Nguyễn Mai (dịch)

Nguồn: https://blog.ons.gov.uk/2022/03/02/one-stop-shop-for-income-and-earnings-statistics/