Tổ chức cuộc khảo sát FISF tại Việt Nam

Thông tin chung về cuộc khảo sát: Viện Khoa học Thống kê (ISS) chủ trì phối hợp với Ngân hàng thế giới (WB) và Ngân hàng nhà nước (SBV) tổ chức cuộc khảo sát “tiếp cận dịch vụ tài chính đối với cá nhân” (FISF), nhằm thu thập thông tin về nhận thức về tài chính, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính của người trưởng thành ở các vùng miền khác nhau của nước ta. Kết quả khảo sát này cung cấp các bằng chứng quan trọng là dữ liệu thống kê để WB hỗ trợ đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển ngân hàng và hỗ trợ tư vấn về chính sách ngân hàng.

Đối tượng trong cuộc khảo sát này là các cá nhân từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, thường trú tại địa bàn khảo sát từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua. Đơn vị khảo sát cuối cùng là cá nhân từ 18 tuổi trở lên, mỗi hộ gia đình thuộc mẫu khảo sát chọn một thành viên theo phương pháp Kish Grid để phỏng vấn.

Mẫu khảo sát gồm 5500 cá nhân trưởng thành của 5500 hộ gia đình trên phạm vi 250 địa bàn của 14 tỉnh, thành phố (viết gọn là tỉnh), bao gồm Hà Nội, TP HCM và 12 tỉnh đại diện 6 vùng: Trung du và miền núi phía Bắc (Lạng Sơn, Phú Thọ); Đồng bằng sông Hồng (Thái Bình, Vĩnh Phúc); Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung (Nghệ An); Tây Nguyên (Đắc Lắc, Lâm Đồng); Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Tây Ninh); Đồng bằng sông Cửu Long (An Giang, Bến tre)

Thời điểm khảo sát vào ngày 01 tháng 3 năm 2019.  Thời kỳ khảo sát trong vòng 12 tháng trước thời điểm khảo sát. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong vòng 2 tháng (từ 01/3-30/4/2019).

Để đạt được mục đích nghiên cứu, nội dung chính khảo sát bao gồm: Thông tin về nhân khẩu học (họ tên người trả lời, giới tính, năm sinh, dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp); thông tin về điều kiện cơ sở hạ tầng của người trả lời (tình hình sử dụng các thiết bị công nghệ như điện thoại, internet; dự định về nhà ở; sử dụng các dịch vụ tài chính, dịch vụ công cộng…); thông tin về tài khoản và thanh toán qua tài khoản của người trả lời (tình hình mở tài khoản, mở thẻ ATM tại ngân hàng, tình hình sử dụng tài khoản, thẻ ngân hàng, hình thức gửi/rút/chuyển tiền/nhận tiền vào/từ tài khoản, tình hình sử dụng các dịch vụ internet banking, mobile banking, ví điện tử, các dịch vụ mua sắm trực tuyến của người trả lời trong 12 tháng…; tình hình tiết kiệm; các hình thức tiết kiệm của người trả lời trong 12 tháng qua…; tình hình tín dụng (vay nợ); các hình thức vay vốn, lý do vay vốn, tình hình và kế hoạch trả nợ, tình hình sử dụng thẻ tín dụng của người trả lời trong 12 tháng qua…; quan điểm về vấn đề mua bảo hiểm, các dịch vụ bảo hiểm mà người trả lời có tham gia trong 12 tháng qua…; một số kiến thức về tài chính của người trả lời: các câu hỏi về nguồn tài chính của cá nhân, kế hoạch chi tiêu, mức độ hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ tài chính, các tổ chức tài chính…

Lực lượng và tiến độ cuộc khảo sát: Thông qua 3 bước tuyển dụng, ISS tuyển dụng được lực lượng khảo sát gồm 60 người, biên chế thành 9 đội điều tra độc lập. Mỗi đội 5 người, gồm 1 đội trưởng và 4 điều tra viên, số còn lại sẽ làm giám sát viên và phúc tra.

Tính đến nay đã thực hiện được hơn 50% khối lượng công việc lập danh sách và chọn thành viên hộ mẫu để phỏng vấn; hoàn thành phỏng vấn được 30/250 địa bàn khảo sát. Dự kiến, đến 20/4/2019 sẽ hoàn thành khâo phỏng vấn toàn bộ 250 địa bàn khảo sát.

Đoàn Dũng

Một số hình ảnh tập huấn và khảo sát tại địa bàn