Tổng cục Thống kê họp phương án điều tra doanh nghiệp năm 2024

Chiều ngày 24/7/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức họp phương án điều tra doanh nghiệp năm 2024. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Trung Tiến và Lê Trung Hiếu; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các vụ liên quan của Cơ quan TCTK.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu, để chuẩn bị tốt nhất cho công tác điều tra doanh nghiệp năm 2024, các đại biểu cần tập trung đóng góp ý kiến vào phương án điều tra, đặc biệt tập trung cho ý kiến vào các nội dung còn có những ý kiến khác nhau để thống nhất phương án.

Tại cuộc họp, đại diện Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê trình bày dự thảo phương án điều tra doanh nghiệp năm 2024. Theo đó, khung phương án điều tra năm 2024 không có thay đổi so với phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023. Tuy nhiên, phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2024 có bổ sung thêm một số câu hỏi mới về doanh nghiệp trong khu công nghiệp/khu chế xuất; chi tiết loại tài sản của doanh nghiệp; câu hỏi về chi phí kinh tế số theo nhu cầu thông tin; Bổ sung chỉ tiêu lao động là người nước ngoài; Bổ sung thêm 2 phiếu chuyên ngành thương nghiệp và chuyên ngành dịch vụ khác. Đồng thời lược bỏ bớt một số chi tiêu: Câu hỏi về tính chất hoạt động của doanh nghiệp; Lao động được trả lương hàng tháng; Hệ thống các phụ biểu.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào các nội dung xin ý kiến về hệ thống các phụ biểu, đề nghị điều tra toàn bộ đối với khu vực hợp tác xã, chỉ tiêu doanh thu bán hàng trong siêu thị, điều tra mẫu…

Cho ý kiến vào phương án điều tra doanh nghiệp năm 2024, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu đề nghị bổ sung điều tra chi nhánh hoạch toán độc lập tại các địa phương. Đối với điều tra toàn bộ khu vực hợp tác xã nên thực hiện điều tra 5 năm/lần. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Dương cho rằng, ngành nông nghiệp triển khai phương pháp tính mới theo doanh thu hay phương pháp tính cũ cần được cân nhắc kỹ chuẩn bị cho hai phương pháp.

Kết thúc hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến yêu cầu về khu vực thể chế cần thống nhất rà soát kỹ và đưa ra phương án cụ thể. Liên quan đến lao động theo tháng các vụ liên quan cần thống nhất lại có cần sử dụng không. Về bổ sung kinh tế số, yêu cầu Vụ Tài khoản quốc gia làm rõ thêm về nguồn dữ liệu… Đề nghị Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê tiếp tục làm rõ với các đơn vị, phối hợp với các ngành sau đó tổng hợp ý kiến báo cáo Lãnh đạo Tổng cục để xem xét quyết định phê duyệt phương án /.