Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị tại Đà Nẵng

Từ ngày 30/11 đến ngày 4/12/2015, tại Đà Nẵng, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ khảo sát mức sống dân cư năm 2016 và nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và Hội nghị Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê năm 2015. Tham dự Hội nghị là đại diện lãnh đạo và chuyên viên cơ quan TCTK, lãnh đạo và công chức Phòng Thống kê Dân số Văn xã.

Tại Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ khảo sát mức sống dân cư năm 2016 và nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK khẳng định đây là cuộc điều tra quan trọng nhằm cung cấp thông tin thống kê cho các cấp, các ngành để đánh giá tình trạng và phân hóa giàu nghèo của dân cư. Các đại biểu tham dự được nghe Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường hướng dẫn chi tiết 02 mẫu phiếu (phiếu số 1B phỏng vấn hộ về thu nhập và chi tiêu; phiếu số 2 về phỏng vấn xã); trong quá trình hướng dẫn, các giảng viên cũng đưa ra nhiều câu hỏi, bài tập tình huống để các đại biểu tham dự hiểu kỹ hơn cách ghi phiếu, để về hướng dẫn lại cho điều tra viên tại địa phương mình.

Cùng thời gian đó, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê năm 2015 do ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì. Báo cáo sơ kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê giai đoạn 2013-2015 và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2018 đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của phụ nữ ngành Thống kê, ngày càng tăng về số lượng cũng như chất lượng. Hội nghị cũng đã thống nhất đề ra 4 mục tiêu lớn vì sự tiến bộ phụ nữ và các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu này. Cuối Hội nghị này, TCTK tổ chức Hội thi Duyên dáng GSO lần thứ 2 nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trong ngành Thống kê, đưa hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành Thống kê phát triển ở một tầm cao mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ khảo sát mức sống dân cư năm 2016 và nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều

Toàn cảnh Hội nghị Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê năm 2015

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê chụp ảnh lưu niệm

Các thí sinh tham dự Hội thi Duyên dáng GSO

Lan Phương