Tổng cục Thống kê xác định những khó khăn chính trong điều tra thông tin kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số

Câu hỏi:(Nhà báo Kim Hải-Đài truyền hình Việt Nam) Có thể thấy công nghệ thông tin đã đem đến rất nhiều thuận lợi cho cuộc điều tra thông tin kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số và Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tuy nhiên, rõ ràng điều tra dân tộc thiểu số cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tổng cục Thống kê xác định đâu là khó khăn chính?

(Nguồn: https://vtv.vn)

Trả lời:

(Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng, TCTK)

Trước tiên, chúng ta nghe tên cuộc điều tra này thì đã thấy rõ các vùng, địa bàn có địa hình đi lại khó khăn, đối với đồng bào dân tộc có rào cản về ngôn ngữ giữa người đi thu thập thông tin và người trả lời, khó khăn liên quan đến trình độ dân trí… Bên cạnh đó thông tin thu thập chi tiết về kinh tế-xã hội, vấn đề tinh thần… có những câu hỏi dễ, có những câu hỏi mang tính chất nhạy cảm. Chính vì vậy, tôi cho rằng đây chính là khó khăn trong việc tiếp cận và thu thập số liệu.