Trao các quyết định tuyển dụng công chức, viên chức mới

Sáng ngày 18/8/2017, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã  trao quyết định tuyển dụng cho 19 công chức, viên chức làm việc tại các Vụ, Viện của Tổng cục Thống kê. Cụ thể như sau:

– 07 viên chức làm việc tại Viện Khoa học Thống kê;

– 01 công chức làm việc tại Vụ Thống kê Công nghiệp;

– 03 công chức làm việc tại Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư;

– 01 công chức làm việc tại Thống kê Nông, lâm nghiệp và Thủy sản;

– 02 công chức làm việc tại Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ;

– 02 công chức làm việc tại Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường  ;

– 01 công chức làm việc tại Vụ Thống kê Dân số và lao động;

– 01 công chức làm việc tại Vụ Kế hoạch tài chính;

– 01 viên chức làm việc tại Trung tâm Tin học khu vực 1.

Một số hình ảnh tại buổi trao quyết định:

Đoàn Dũng