Twitter học thuật – Giáo dục Thống kê

Nhiều học giả và đơn vị nghiên cứu sử dụng Twitter như một nguồn tài nguyên chuyên nghiệp. Như chúng ta đều biết, giáo dục thống kê là một lĩnh vực đầy những ý tưởng tuyệt vời và những người tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, tìm kiếm các bài đăng liên quan đến giáo dục thống kê, lại trả về rất ít kết quả, cho thấy sự thiếu hiện diện của lĩnh vực này trên Twitter. Thông tin dưới đây sẽ giúp các học giả và chuyên gia làm việc tại các cơ quan thống kê, cơ quan giáo dục tạo và sử dụng các tài khoản Twitter để giúp phát triển một mạng truyền thông xã hội mang tính thông tin và tích cực.

Các định nghĩa

 • Microblogging: Hoạt động hoặc thực hành tạo các bài đăng ngắn, thường xuyên cho một tiểu blog (ví dụ: Twitter).
 • Hashtag: Một từ hoặc cụm từ đứng trước bởi một dấu thăng (#) và được sử dụng để nhận dạng các thông điệp về một chủ đề cụ thể.
 • List: Một nhóm tài khoản Twitter được quản lý. Bạn có thể tạo danh sách của riêng mình hoặc đăng ký danh sách do người khác tạo. Xem danh sách dòng thời gian sẽ hiển thị cho bạn một luồng Tweets chỉ từ các tài khoản trên danh sách đó.
 • Follow: Theo dõi một người dùng khác có nghĩa là tất cả các tweet của họ sẽ xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu của bạn.

Sử dụng Twitter cho các học giả

 • Xây dựng/duy trì mạng lưới chuyên nghiệp: Trong các hội nghị; chia sẻ thông tin; đề xuất văn học; tìm hiểu về các cơ hội học tập; lời khuyên về nghề nghiệp; tiểu blog
 • Quảng cáo: Nghiên cứu; sự kiện; ấn phẩm; các cập nhật khác
 • Tăng khả năng hiển thị: Cá nhân; lĩnh vực
 • Sử dụng Twitter trong học thuật
 • Sử dụng Twitter trong các nghiên cứu, giảng dạy và các hoạt động tác động của trường đại học: Hướng dẫn cho các nhà nghiên cứu và Viện nghiên cứu
 • 10 lời khuyên của Twitter cho các học giả
 • Bảng chú giải thuật ngữ Twitter

Tài nguyên Twitter

Những tài khoản Twitter để theo dõi

 • @AmstatNews Hiệp hội Thống kê Hoa Kỳ
 • @RoyalStatSoc Hội Thống kê Hoàng gia
 • @NCTM Hội đồng Quốc gia về Giáo viên Toán học
 • @IntCSE Trung tâm Giáo dục Thống kê quốc tế
 • @ThisisStats Dự án ASA nhằm nâng cao nhận thức về sự nghiệp trong lĩnh vực thống kê
 • @signmagazine Tạp chí và website về thống kê do Hội thống kê hoàng gia và ASA
 • @DrSteveFoti

Chữ viết tắt phổ biến

Vì một tweet được giới hạn trong 140 ký tự, chữ viết tắt được sử dụng để thay thế cụm từ thường được sử dụng. Đây là danh sách các chữ viết tắt thường được sử dụng, nhưng bạn có thể sẽ gặp nhiều hơn nữa. Sử dụng công cụ tìm kiếm yêu thích của bạn nếu bạn cần trợ giúp giải mã.

 • RT: Retweet
 • MT: Tweet được sửa đổi
 • FWIW: Cho những gì có giá trị
 • BTW: Nhân tiện
 • IMO: Theo ý kiến của tôi

Hashtags có liên quan

 • #statistics
 • #statistician
 • #StatEd
 • #StatisticsEducation
 • #statliteracy
 • #biostatistics
 • #BiostatEd
 • #data
 • #dataliteracy
 • #JSM2018
 • #DataScience
 • #rstats
 • #NoticeWonder

Ngọc Bích (lược dịch)

Nguồn: http://magazine.amstat.org/blog/2018/06/01/academic-twitter-statistics-education/