7 cạm bẫy Hệ thống quản lý học tập cần tránh

Hệ thống quản lý học tập (LMS) là một công cụ đào tạo trực tuyến tinh túy đã trở thành một phần không thể tách rời của quá trình thiết kế và phát triển E-learning của nhiều tổ chức đào tạo. Một số lợi ích thuyết phục nhất của nó bao gồm quản lý người dùng dễ dàng, tải lên và tổ chức tài nguyên học tập ở một địa điểm, phân công các khóa học, tạo báo cáo, đánh giá và thúc đẩy sự tham gia của người học. Tuy nhiên, những lợi ích của LMS phải được sử dụng một cách tốt nhất. Trong khi bạn truy cập vào một loạt các tính năng của LMS để đơn giản hóa các chương trình đào tạo và E-learning, có một số cạm bẫy mà bạn phải tránh. Sau đây là 7 cạm bẫy mà bạn cần tránh khi sử dụng LMS:

1. Cung cấp nội dung không liên quan

Để đạt được mục tiêu đã xác định của khóa học, nội dung phải được tải lên và chia sẻ với người học. Một LMS có thể đạt mục tiêu của bạn khi cung cấp tài liệu học trực tuyến, cập nhật, đào tạo liên tục hoặc tuân thủ các quy định của đơn vị một cách có hiệu quả nếu nội dung đang thu hút đủ người học. Do đó cần chú ý đến tác phong học tập của người học và cố gắng làm cho nội dung hấp dẫn hơn. Nội dung liên quan làm cho người học tương tác với nội dung tốt hơn và người học sẽ lưu giữ tri thức tốt hơn. Nội dung thông tin phải được chia thành nhiều phần nhỏ, có thể chứa video, gói SCORM, bài tập, v.v.

2. Tạo quá nhiều quản trị viên có thể dẫn đến sự cố

Mặc dù Abara LMS cho phép bạn tạo ra nhiều quản trị viên theo yêu cầu, tuy nhiên nên để số quản trị viên ít. Làm điều này giúp bạn dễ dàng xác định ai đã thực hiện thay đổi đối với khóa học, người đã xóa hoặc thậm chí đã tạo ra một nhóm, hoặc theo dõi và xem xét các hành động khác trong LMS.

3. Cố gắng nhân rộng hệ thống hồ sơ nhân sự trong LMS

Thông thường, các quản trị viên đề nghị bao gồm tất cả các dữ liệu trên hệ thống nhân sự của họ vào LMS để giữ cho nó đồng bộ với các thông tin được lưu trữ trong hệ thống nhân sự. Tuy nhiên, điều này thường dẫn đến nhân đôi dữ liệu nhân viên như ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, ngày gia nhập, và do đó dẫn đến sự tích tụ thông tin không cần thiết trong giao diện và hồ sơ. Bạn nên lưu ý rằng bạn chỉ lưu trữ dữ liệu đó trên LMS để bắt đầu các khóa học, đăng ký chương trình đào tạo và báo cáo.

4. Tận dụng các yếu tố tích cực mà bạn cần

Nếu bạn không tích hợp các công cụ mà bạn sử dụng, có thể dễ dàng kết nối với LMS của bạn thì bạn sẽ không tận dụng được các tính năng tích hợp của LMS. Trong trường hợp này, bạn có thể bỏ qua báo cáo chuyên sâu rằng LMS có thể giúp bạn tạo ra dễ dàng. Ví dụ, tích hợp các trang web xã hội như Twitter, LinkedIn và Facebook có thể cho phép người học chia sẻ các khóa học đã hoàn thành trực tuyến và đề cập đến các chứng nhận gần đây của họ về hồ sơ xã hội của họ.

5. Những điều phức tạp

Một LMS là để đơn giản hóa quá trình học tập của các tổ chức. Nhưng nếu có những trở ngại kỹ thuật trong quá trình học tập, cuối cùng người học sẽ mất hứng thú. LMS của bạn là bắt buộc để giúp người học điều hướng thông suốt và tối ưu hóa sự rõ ràng để truy cập các khóa học cho tất cả người học. Cần phải thực hiện quy tắc giữ nguyên những điều đơn giản nhất có thể để cung cấp trải nghiệm học tập trơn tru cho người dùng và đảm bảo họ tiếp tục quan tâm đến việc đào tạo.

6. Sự hiểu biết kém về tất cả các tính năng của LMS

Là một quản trị viên, điều quan trọng là bạn phải có một sự hiểu biết rõ ràng về tất cả các tính năng LMS của bạn tạo ra. Các quản trị viên được yêu cầu phải là người trực tiếp khi giải quyết các vấn đề về hệ thống hoặc các vấn đề của người học. Nếu bạn không hiểu rõ về LMS của bạn, nó sẽ rất khó để đảm bảo người học có một kinh nghiệm học tập trơn tru. Thiếu hiểu biết về các tính năng của LMS cũng sẽ ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu và mục đích của bạn. Mặc dù không thể phản hồi, tổng hợp ý kiến hết tất cả các vấn đề đúng thời gian nhưng có thể thực hiện được việc hỗ trợ người học cho các truy vấn nhất định. Hơn nữa, sự hiểu biết đúng đắn của LMS sẽ giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc giải quyết các vấn đề của người học.

7. Không lấy ý kiến ​​phản hồi từ người học hoặc nhân viên

Không tham gia theo dõi người học sau khi đào tạo là một lỗi lớn mà bạn phải tránh. Thu thập phản hồi sau khi đào tạo giúp đánh giá hiệu quả của LMS. Kinh nghiệm của người học là quan trọng để xem xét, cải thiện các chương trình đào tạo và các khóa học để đạt được mục tiêu mong muốn của tổ chức. Thu hút giảng viên, người học chia sẻ kinh nghiệm khuyến khích họ tham gia tích cực vào các chương trình đào tạo là một cách tốt, để họ thấy rằng đây là một phần quan trọng của quá trình phát triển.

Tôi hy vọng những điều này sẽ giúp bạn không chỉ để tránh những sai lầm, mà còn có những quyết định nhanh chóng để sử dụng hiệu quả một LMS.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn: https://elearningindustry.com/7-learning-management-system-pitfalls-avoid