Các nguồn dữ liệu mới có thể làm cho các cuộc tổng điều tra hiệu quả hơn – UNECE ban hành các hướng dẫn để giúp duy trì chất lượng cao

Hướng dẫn mới do UNECE ban hành sẽ hỗ trợ các quốc gia duy trì chất lượng cao khi họ tiến tới sử dụng các nguồn dữ liệu hiện đại trong các cuộc điều tra dân số quốc gia.

Biết được số lượng người dân, sự phân bố của dân số trên toàn quốc và các đặc điểm cơ bản như tuổi, giới tính và điều kiện kinh tế xã hội là rất quan trọng đối với hoạt động tốt của các chính phủ, cũng như đối với các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và cá nhân để đưa ra các quyết định sáng suốt.

Cách mà các số liệu thống kê dân số cốt lõi này được tạo ra đang trải qua một sự thay đổi trên toàn thế giới.

Tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện ở hầu hết các quốc gia theo chu kỳ mười năm một lần. Nhưng đã qua rồi thời đại đa số các quốc gia tiến hành điều tra dân số bằng cách gõ cửa từng nhà và phỏng vấn từng hộ gia đình. Trong khi một số quốc gia vẫn đang thực hiện như trên, một loạt các kỹ thuật khác hiện đang được sử dụng trên toàn khu vực UNECE: từ các hình thức gửi qua thư hoặc trực tuyến, thông qua các phương pháp kết hợp tích hợp nhiều nguồn khác nhau với bảng câu hỏi ngắn hoặc khảo sát mẫu, đến tổng điều tra hoàn toàn dựa trên sổ đăng ký dân số, vì vậy người dân không phải hoàn thành bất kỳ bảng câu hỏi nào.

Bất kể kỹ thuật nào trong số này được sử dụng, chi phí cao và gánh nặng lớn của việc tiến hành điều tra dân số ngày càng được giảm bớt nhờ sử dụng các nguồn dữ liệu hành chính.

Nguồn dữ liệu hành chính là dữ liệu không được thu thập cho mục đích thống kê – chúng có thể bao gồm hồ sơ thuế, danh sách bầu cử, dữ liệu hệ thống y tế, sổ đăng ký kinh doanh, hồ sơ an sinh xã hội và danh sách địa chỉ từ các hãng vận chuyển thư thương mại, trong số rất nhiều nguồn khác. Những nguồn này có thể được sử dụng để hỗ trợ tổng điều tra theo nhiều cách khác nhau.

Các quốc gia thực hiện tổng điều tra theo truyền thống, trong đó một bảng câu hỏi giấy hoặc điện tử được gửi đến các hộ gia đình, có thể sử dụng các nguồn hành chính để giúp họ xác định tất cả các ngôi nhà và cá nhân cần được điều tra; triển khai hiệu quả các phỏng vấn viên; hoặc để chọn một mẫu đại diện để nhận một bảng câu hỏi dài. Ví dụ: ở Hoa Kỳ, một loạt các nguồn dữ liệu hành chính được sử dụng để dự đoán liệu một địa chỉ có người ở hay không, đảm bảo các chuyến thăm nhà được xác định mục tiêu một cách hiệu quả.

Các nguồn dữ liệu hành chính có thể cung cấp một điểm chuẩn để kiểm tra tính chính xác hoặc mức độ phù hợp của dữ liệu được thu thập thông qua bảng câu hỏi – và có khả năng sửa lỗi ở một số quốc gia. Trong cuộc tổng điều tra năm 2018 của New Zealand, các nguồn dữ liệu hành chính đã được sử dụng để lấp đầy những khoảng trống mà việc thu thập tại thực địa đã dẫn đến tình trạng thiếu kinh phí.

Các quốc gia đang dần chuyển hướng từ việc hỏi chủ hộ một loạt các câu hỏi có thể sử dụng các nguồn dữ liệu hành chính để thêm thông tin mới, bao gồm cả những trường hợp khó tiếp cận người dân để hỏi. Ví dụ, ở một số quốc gia, có thể nhạy cảm khi hỏi về tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh hoặc về thu nhập của các thành viên khác trong gia đình. Mọi người có thể không muốn trả lời, có thể không biết, hoặc có thể đưa ra câu trả lời không chính xác. Trong cuộc tổng điều tra ở Anh và xứ Wales, dữ liệu hành chính thu thập được để định giá tài sản đã được sử dụng để lấy thông tin về số lượng phòng trong các ngôi nhà, vì câu trả lời của người được hỏi cho các câu hỏi về điều này được cho là không đáng tin cậy.

Thậm chí xa hơn trong hành trình hướng tới cách tiếp cận hợp lý, dựa trên sổ đăng ký để tiến hành tổng điều tra, có những quốc gia (như Tây Ban Nha và New Zealand) sử dụng các nguồn dữ liệu hành chính này để xây dựng sổ đăng ký thống kê, sau đó được sử dụng để đưa ra số liệu thống kê tổng điều tra.

Cuối cùng, ngày càng nhiều quốc gia đang theo bước những người đi đầu – Hà Lan và các nước Bắc Âu – trong nhiều thập kỷ đã được hưởng lợi từ việc đăng ký toàn bộ dân số, bao gồm nơi họ sống, nơi họ làm việc hoặc đi học, và các thông tin cần thiết để tạo số liệu thống kê tổng điều tra.

Mỗi hình thức sử dụng này đều có những rủi ro và thách thức riêng. Đánh giá và đảm bảo chất lượng của các nguồn dữ liệu được sử dụng và của các kết quả thống kê, cũng là điều cần thiết để bảo vệ lòng tin của công chúng đối với các phương pháp được sử dụng. Mọi người có thể có sự dè dặt về số liệu thống kê được tạo ra từ những nguồn phi thống kê này, mà không bao giờ bị đặt câu hỏi về bản thân họ. Các Cơ quan Thống kê Quốc gia (NSO) được hướng dẫn bởi luật bảo vệ và bảo mật dữ liệu, đồng thời phải minh bạch về các phương pháp mà họ sử dụng để thu thập và kết hợp dữ liệu, các biện pháp bảo vệ mà họ áp dụng và sự tin tưởng mà chúng ta có thể có trong kết quả các số liệu.

Dựa trên các khung chất lượng và các phương pháp hay nhất được các NSO trên toàn thế giới áp dụng, Hướng dẫn mới dẫn dắt những người thực hiện tổng điều tra thông qua các giai đoạn thực tiễn đánh giá chất lượng của các nguồn dữ liệu hành chính; từ làm việc với nhà cung cấp dữ liệu hành chính để hiểu được điểm mạnh và hạn chế của nguồn, đến việc nhận và phân tích dữ liệu thực tế.

Hướng dẫn bao gồm các khía cạnh chất lượng chính mà đánh giá được thực hiện, sử dụng nhiều công cụ và chỉ số. Hướng dẫn dựa trên bốn giai đoạn: Nguồn, Dữ liệu, Quy trình và Đầu ra, với hai giai đoạn đầu tiên là trọng tâm chính của Hướng dẫn.

Hướng dẫn là kết quả công việc được thực hiện bởi Nhóm đặc nhiệm gồm các chuyên gia từ 20 quốc gia và tổ chức, phản ánh sự đa dạng của các phương pháp tổng điều tra và việc sử dụng dữ liệu hành chính trong khu vực UNECE. Kinh nghiệm của nhiều quốc gia trong số này được đưa vào trong suốt Hướng dẫn như các ví dụ minh họa và các nghiên cứu điển hình, cho thấy cách các công cụ được trình bày có thể được áp dụng vào thực tế.

Hướng dẫn đã được thông qua bởi phiên họp toàn thể lần thứ 69 của Hội nghị các nhà thống kê châu Âu vào năm 2021. Chúng tạo thành một phần của bộ hướng dẫn của UNECE về các cuộc tổng điều tra, bao gồm Hướng dẫn năm 2018 về việc sử dụng sổ đăng ký và dữ liệu hành chính cho các cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở và hai năm Hội nghị các nhà thống kê châu Âu khuyến nghị cho các cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở, trong đó một dự án vừa được khởi động để đưa ra phiên bản sửa đổi cho vòng điều tra dân số năm 2030.

ĐN (dịch)

Nguồn: https://unece.org/media/Statistics/press/361233