Chất lượng điều hành kinh tế Bắc Ninh năm 2021-2022. Nhìn từ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Bằng nền tảng sẵn có về phát triển hạ tầng đô thị, mạng lưới giao thông đồng bộ hoàn chỉnh và kết nối vùng, hệ thống các khu công nghiệp (KCN) hiện đại, Bắc Ninh đang nâng dần chất lượng phát triển, thu hút đầu tư theo định hướng “3 cao, 2 ít”. Tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư các đối tác có tiềm lực mạnh, các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới, các ngành công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, ít lao động, thân thiện với môi trường. Tập trung thu hút đầu tư vào các KCN, cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Bên cạnh các lĩnh vực thu hút đầu tư truyền thống, trong định hướng phát triển bền vững, tỉnh đang tập trung vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh thương mại, dịch vụ chất lượng cao, tạo bước đột phá trong giai đoạn mới. Đồng thời, đẩy mạnh áp dụng công nghệ số, khoa học công nghệ vào sản xuất, đào tạo nhân lực có tay nghề để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp (DN); sử dụng có hiệu quả nguồn lực Nhà nước và huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ và đô thị; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bắc Ninh năm 2022 tiếp tục giữ vững vị trí trong top 10 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế được đánh giá cao nhất trong bảng xếp hạng PCI. Có thể khẳng định trong điều kiện dư địa phát triển đang giảm, kết quả xếp hạng này đã phản ánh đúng thực lực và nỗ lực của tỉnh Bắc Ninh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế những năm đã qua, tạo tiền đề vững chắc cho những chuyển biến mới trên chặng đường kế tiếp.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai7. So3.2023 484 KB 143