Chiến lược quốc gia tốt nhất khi xây dựng được năng lực thống kê, phát biểu của ODI

(Bức ảnh phong cảnh từ trên cao của ngoại ô thành phố Mexico)

Trong khi các nhà tài trợ nước ngoài có thể đóng góp cho việc xây dựng năng lực thống kê hiệu quả, thì chiến lược của một quốc gia mới chính là cách tốt nhất để đảm bảo khả năng đáp ứng của các số liệu thống kê trước được sự quan tâm của quốc gia đó, cũng như sự quan tâm của nhà tài trợ, theo báo cáo mới đây của Viện Phát triển Hải ngoại (ODI).

Báo cáo “Những ưu tiên quốc gia cho sự phát triển dữ liệu: Lịch sử nói gì với chúng ta?” (PDF) cho biết năng lực thống kê của ba quốc gia khác nhau đã được xây dựng như thế nào trong những năm gần đây- Nam Phi, Pakistan và Mexico – đồng thời nhấn mạnh các bài học cốt lõi rút ra từ những trường hợp cụ thể này.

Kinh nghiệm của Nam Phi đã minh chứng tầm quan trọng của tổng điều tra trong hệ thống tài khoản quốc gia, trong khi kinh nghiệm của Pakistan lại chỉ ra sự cần thiết phải thành lập một thực thể thống kê riêng biệt trái ngược với các thực thể thông thường khác. Báo cáo cũng cho biết một quốc gia phải mất bao nhiêu thời gian cho việc xây dựng một năng lực thống kê có hiệu quả – 51 năm trong trường hợp của Pakistan. Kinh nghiệm của Mexico chỉ ra sự cần thiết về tính phù hợp và tầm quan trọng của hệ thống thống kê độc lập.

Báo cáo cũng nhấn mạnh các vấn đề tiềm ẩn do sự can thiệp của các nhà tài trợ quốc tế, chẳng hạn như các cuộc điều tra mang tính nhiệm vụ chưa đưa ra được những dữ liệu hữu ích ở cấp quốc gia. Tuy nhiên, điều này đang được cải thiện; một báo cáo từ năm 2014 chỉ ra rằng khoảng 90% sự hỗ trợ các số liệu thống kê hiện nay phù hợp với chiến lược phát triển thống kê quốc gia (tăng 32% năm 2011).

Minh Ánh (dịch)

Nguồn: http://www.statslife.org.uk/news/2359-national-strategies-best-in-building-statistical-capacity-says-odi