Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc ra mắt website về ứng phó của các hệ thống thống kê trong đại dịch COVID-19

Trong nỗ lực hỗ trợ các cơ quan thống kê quốc gia để giải quyết những thách thức do đại dịch COVID-19, Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc (UNSD) đã hợp tác với Đối tác toàn cầu về dữ liệu phát triển bền vững (Global Partnership for Sustainable Development Data) và Tổ chức Dữ liệu mở (Open Data Watch) ra mắt website về ứng phó của các hệ thống thống kê trong đại dịch COVID-19.

Website này cung cấp một không gian cho cộng đồng thống kê toàn cầu để chia sẻ các hướng dẫn, hành động, công cụ và thực hành tốt để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động của các cơ quan thống kê quốc gia và giải quyết các vấn đề về truy cập mở và kịp thời các dữ liệu quan trọng mà chính phủ và các ngành cần có để ứng phó với cuộc khủng hoảng COVID-19 toàn cầu. Website bao gồm 6 module với nội dung như sau:

1. Đảm bảo tính liên tục

Cung cấp một không gian để khám phá những thách thức và giải pháp có sẵn cho các cơ quan thống kê quốc gia để đảm bảo kịp thời và sáng tạo trong việc điều chỉnh các phương pháp và quy trình sản xuất dữ liệu của mình, đồng thời đảm bảo tính liên tục của các chương trình thống kê chính thức.

2. Làm việc từ xa

Để làm chậm sự lây lan của đại dịch COVID-19, nhân viên của các tổ chức thống kê quốc gia trên thế giới đang phải làm việc tại nhà, tạo ra những thách thức trong việc quản lý các giải pháp luồng công việc và, cũng như trong việc tiếp cận với các công cụ và hỗ trợ từ các đối tác bên ngoài.

3. Các giải pháp dữ liệu

Các hệ thống thống kê quốc gia được kêu gọi tận dụng tất cả các nguồn dữ liệu theo ý mình, đồng thời huy động các đối tác và chuyên gia từ tất cả các ngành để thực hiện các giải pháp sản xuất thống kê kịp thời đang hết sức cần thiết để nắm bắt và ứng phó với cuộc khủng hoảng COVID-19 toàn cầu.

4. Dữ liệu mở

Cung cấp các tài nguyên để hỗ trợ và khuyến khích các cơ quan thống kê quốc gia và các nhà sản xuất dữ liệu khác tận dụng và sử dụng dữ liệu mở trong việc ứng phó với sự bùng nổ của đại dịch COVID-19, nhằm đảm bảo tất cả người dùng đều có quyền truy cập vào các dữ liệu đáng tin cậy.

5. Các đường dẫn hữu ích

Cung cấp các liên kết đến các sáng kiến và các nguồn lực được cung cấp bởi các cơ quan của LHQ, các ủy ban kinh tế và xã hội cấp khu vực, cũng như các đối tác từ khu vực doanh nghiệp, giới học thuật và xã hội dân sự.

6. Chia sẻ kinh nghiệm

Cung cấp không gian cho các thành viên của cộng đồng thống kê chia sẻ về nhu cầu, thách thức, kinh nghiệm và bài học của họ khi đưa ra các phương pháp mới để điều chỉnh hoạt động sản xuất và phổ biến dữ liệu trong chuỗi giá trị thống kê.

Đậu Trang (Lược dịch)

Nguồn: https://covid-19-response.unstatshub.org/


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: