Cuộc họp chuyên gia UNECE về thu thập dữ liệu thống kê 2023 – Suy nghĩ lại về việc thu thập dữ liệu

Cuộc họp chuyên gia trực tuyến này sẽ được tổ chức như một phần của chương trình làm việc của Hội nghị các nhà thống kê châu Âu năm 2023, trong bối cảnh của Nhóm cấp cao về Hiện đại hóa thống kê chính thức. Hội nghị sẽ diễn ra trực tuyến từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 năm 2023. Sự kiện sẽ được lên lịch trong tối đa 3 giờ mỗi ngày từ 12:00 đến 17:00 CET/Geneva2.

Mục tiêu của cuộc họp chuyên gia này là xác định các cách đổi mới và thực tiễn tốt nhất trong việc thu thập dữ liệu thống kê, đồng thời cung cấp một nền tảng để các học viên trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này. Ngoài các bài thuyết trình truyền thống, chương trình nghị sự sẽ bao gồm các hoạt động và thảo luận nhóm nhỏ hướng đến mục tiêu để xác định các phương pháp hay nhất và các cơ hội mới. Các đại biểu sẽ được yêu cầu đóng góp vào sự phát triển của công việc phối hợp quốc tế trong lĩnh vực thu thập dữ liệu thống kê.

Chương trình cuộc họp gồm 2 chủ đề:

(i) Tự động hóa quy trình và hiệu quả

Chủ đề này tập trung vào việc áp dụng các phương pháp hoặc công cụ đổi mới để hợp lý hóa các quy trình thu thập dữ liệu cũng như các vấn đề về tổ chức và phương pháp liên quan. Nó sẽ bao gồm các chủ đề phụ quan trọng sau đây:

  • Số hóa và truyền thông dữ liệu giữa các hệ thống
  • Sử dụng các kỹ thuật thích ứng và giải pháp linh hoạt
  • Sử dụng trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật máy học
  • Sử dụng paradata để cải thiện độ lệch trả lời và đo lường trong quá trình thu thập dữ liệu

(ii) Người cung cấp thông tin là tài sản

Chủ đề này nêu bật sự thay đổi mô hình đặt người trả lời làm trung tâm của thiết kế và quản lý thu thập dữ liệu. Nó sẽ bao gồm các chủ đề phụ quan trọng sau đây:

  • Chiến lược giao tiếp và chăm sóc người trả lời
  • Tăng cường cấp phép xã hội
  • Sự khác biệt trong chiến lược truyền thông: chia sẻ kinh nghiệm, ví dụ: sử dụng ứng dụng và liên kết được gửi qua SMS để tiếp cận sinh viên hoặc tạo kênh cụ thể
  • Làm thế nào để thu hút người trả lời vào thiết kế khảo sát

Đối tượng dự họp chuyên gia bao gồm các nhà quản lý cấp cao và cấp trung chịu trách nhiệm về hoạt động thu thập dữ liệu và nguồn dữ liệu mới, trên tất cả các lĩnh vực thống kê.

Những người tham gia được khuyến khích xem xét việc gửi một bản tóm tắt tóm tắt nội dung đóng góp được đề xuất của họ. Những điều này nên bao gồm một hoặc nhiều chủ đề trong chương trình cuộc họp. Những người đóng góp cũng được khuyến khích chia sẻ liên kết đến bất kỳ kho lưu trữ mã nào có chứa mã, nếu có (ví dụ: trong GitHub). Xin lưu ý rằng ngôn ngữ chính thức của cuộc họp sẽ là tiếng Anh và do đó, tất cả các đóng góp chỉ nên được gửi bằng tiếng Anh. Không có bản dịch hoặc phiên dịch trong cuộc họp.

Ban tổ chức sẽ thông báo kịp thời về việc bài dự thi có được chấp nhận hay không và có thể yêu cầu thay đổi. Thông tin về việc lựa chọn các đóng góp cho cuộc họp, hướng dẫn về định dạng và phương tiện gửi sẽ được gửi cho các tác giả qua email. Đóng góp thường bao gồm một bài báo, cộng với một bài thuyết trình kèm theo. Các hình thức đóng góp khác có thể được đề xuất. Xin lưu ý rằng khi chúng tôi hoàn thiện chương trình nghị sự, có thể không phân bổ được thời gian cho tất cả các khoản đóng góp được đề xuất.

Người tham gia đăng ký trực tuyến tại trang web https://forms.office.com/e/Dnw8Wbk6Eq trước ngày 31 tháng 5 năm 2023. Chỉ những người tham gia đã đăng ký mới nhận được thêm thông tin và được phép truy cập vào nền tảng cuộc họp trực tuyến (Webex).

Đại diện của các Quốc gia Thành viên Liên Hợp Quốc và các tổ chức liên chính phủ có quan tâm đều được chào đón tại cuộc họp này, cũng như các nhà nghiên cứu tại các trường đại học hoặc viện nghiên cứu đang làm việc về chỉnh sửa dữ liệu thống kê áp dụng trong bối cảnh thống kê chính thức. Những người tham gia đại diện cho các tổ chức phi chính phủ có tư cách tham vấn với Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc cũng có thể tham dự. Tất cả những người tham gia phải được công nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia họ hoặc tổ chức quốc tế.

Cuộc họp sẽ bao gồm các bài trình bày, thảo luận nhóm nhỏ để trao đổi kinh nghiệm và xác định các bài học kinh nghiệm, và các cuộc thảo luận tương tác để xác định công việc trong tương lai trong lĩnh vực thu thập dữ liệu. Những người tham gia dự kiến ​​sẽ tích cực đóng góp cho các cuộc thảo luận.

Trước cuộc họp, các bản tóm tắt và bài báo sẽ được cung cấp ở định dạng pdf trên trang web sau: https://statswiki.unece.org/display/Collection/2023+Data+Collection+Expert+Meeting. Sau cuộc họp, bài báo và bài thuyết trình sẽ được cung cấp qua trang web cuộc họp: https://unece.org/statistics/events/DC2023. Các bài thuyết trình sẽ không được cung cấp cho các đại biểu trước cuộc họp.

Phạm Nhung (lược dịch)

Nguồn: https://unece.org/info/events/event/374916