Đo lường tiến trình đạt được một nền kinh tế xanh

Cơ quan Thống kê của Liên Hợp Quốc (UNSD) sẽ tổ chức hội thảo khu vực cuối cùng trong phạm vi dự án Tài khoản Phát triển Liên Hợp Quốc “Hỗ trợ các nước đang phát triển đo lường tiến trình đạt được một nền kinh tế xanh” trong hợp tác với Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á Thái Bình Dương (ESCAP) diễn ra vào ngày 29/3 – 01/4/2016.

Hội thảo mang tên “Tăng cường thống kê cơ bản để hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững” tổ chức tại Ulaanbaatar, Mông Cổ, với sự phối hợp của cơ quan thống kê quốc gia Mông Cổ.

Hội thảo sẽ tổng kết và đánh giá các hoạt động của dự án, cung cấp một diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước thí điểm và không thí điểm dự án, cũng như thảo luận về cách áp dụng các kiến ​​thức thu được trong sản xuất các số liệu thống kê và chỉ tiêu trong lĩnh vực của môi trường, năng lượng, nông nghiệp và công nghiệp với các chỉ số đề xuất để đo các chỉ tiêu cho mục tiêu phát triển bền vững chính. Hội thảo cũng sẽ thảo luận làm thế nào các công việc thực hiện trong dự án này sẽ được liên kết với các hoạt động trong tương lai của UNSD với các cơ quan đối tác và các cơ quan khác trong việc đo các mục tiêu phát triển bền vững.

Một cuộc hội thảo tương tự đã diễn ra vào tháng hai năm 2016, được tổ chức với các nước ở châu Mỹ Latinh và vùng Caribê ở Quito, Ecuador.

Liên hệ tham gia hội thảo: Ralf Becker, Tel. +1 212 963 4600, E-mail: beckerr@un.org

Chi tiết hội thảo:

http://unstats.un.org/unsd/greeneconomy/MeetingDocuments.aspx?Lg=E&id=7

Anh Tuấn (dịch)

Nguồn: http://unstats.un.org/unsd/events/eventsdetail.cshtml?i=360