Hiệp hội Thống kê Quốc tế tổ chức các hoạt động Năm Quốc tế về Thống kê 2013

Mục đích của Năm Quốc tế này, gọi là Thống kê 2013, là để thúc đẩy tầm quan trọng của thống kê, thông qua các tiềm năng kết hợp của các hiệp hội và các tổ chức trên toàn thế giới, cộng đồng khoa học rộng lớn

Viện Thống kê quốc tế (International Statistics Institute –ISI) mời các hiệp hội và các tổ chức trên thế giới tham gia quan hệ đối tác để kỷ niệm năm 2013 là Năm Quốc tế về Thống kê. Thông tin của sự kiện này được đưa ra tại địa chỉ: http://www.statistics2013.org/

Mục đích của Năm Quốc tế này, gọi là Thống kê 2013, là để thúc đẩy tầm quan trọng của thống kê, thông qua các tiềm năng kết hợp của các hiệp hội và các tổ chức trên toàn thế giới, cộng đồng khoa học rộng lớn, những người sử dụng số liệu là các tổ chức và chính phủ, tổ chức truyền thông, các nhà hoạch định chính sách, người sử dụng lao động, học sinh, và công chúng nói chung. Các mục tiêu của Thống kê 2013 là để:

–         Nâng cao nhận thức của công chúng về sức mạnh và tác động của thống kê trên tất cả các khía cạnh của xã hội;

–         Nuôi dưỡng Thống kê thành một nghề, đặc biệt là trong những người trẻ; và

–         Đẩy mạnh tính sáng tạo và sự phát triển trong các ngành khoa học về xác suất và thống kê.

Để kết nối với kế hoạch Năm Quốc tế về Thống kê, Ban chỉ đạo nhóm tổ chức Năm Quốc tế về Thống kê 2013 đề nghị các tổ chức gửi tên và thông tin của người giữ vai trò liên lạc giữa các tổ chức và Ban chỉ đạo Thống kê 2013. Người liên lạc sẽ giúp Ban Chỉ đạo biết những loại hoạt động gì có thể được tính đến cho năm 2013, và Ban chỉ đạo nhóm tổ chức Năm Quốc tế về Thống kê 2013 sẽ giữ liên lạc, thông báo về các hoạt động được lên kế hoạch ở những nơi khác trên toàn cầu. Danh sách các tổ chức đăng ký tham gia vào hoạt động Năm Quốc tế về Thống kê 2013 đã có tại địa chỉ: http://www.statistics2013.org/participants.cfm.

Các tổ chức và các hiệp hội có thể lựa chọn nhiều hình thức tổ chức, hoạt động để công nhận Năm Quốc tế về Thống kê như:

–         hội thảo

–         hội nghị chuyên đề

–         hội chợ nghề nghiệp

–         hội chợ cộng đồng

–         thông báo dịch vụ công

–         video

–         các mẩu tin bình luận trên các phương tiện truyền thông địa phương và quốc gia

–         blogs

–         tuần báo “các nhà thống kê có vai trò quan trọng”

–         đặc san của các báo hoặc tạp chí

–         v.v…

Ban chỉ đạo nhóm tổ chức chức hy vọng có nhiều tổ chức sẽ đặc biệt quan tâm đến các hoạt động để thu hút học sinh và sinh viên thống kê tiềm năng, giúp họ hiểu  thống kê là một môn khoa học quan trọng.

Một số nhóm mong muốn cùng tham gia với tổ chức Bernoulli Society tận dụng thực tế là năm 2013 sẽ kỷ niệm lần thứ 300 xuất bản cuốn Conjectandi Ars (cuốn sách cơ bản về xác suất, do Jakob Bernoulli viết, và được xuất bản sau khi ông chết), đây được xem là một công trình nền tảng về xác suất. Bernoulli Society đã lên kế hoạch nhiều hoạt động phong phú và đa dạng trong năm 2013 để tổ chức lễ kỷ niệm này. Những nhóm khác có thể lưu ý rằng năm 2013 sẽ kỷ niệm lần thứ 250 bài thuyết trình nổi tiếng của Thomas Bayes trước công chúng lần đầu tiên.

Việc đưa ra những gợi ý trên chỉ đơn giản là để khuyến khích suy nghĩ về các khả năng, hình thức tổ chức công nhận năm Thống kê 2013 mà không hạn chế bất kỳ hình thức hoạt động nào.

Viện Thống kê quốc tế kết hợp với bốn tổ chức xã hội khác (RSS, IMS, IBS, và ASA) để lập ra nhóm tổ chức Năm Quốc tế về Thống kê. Ban Chỉ đạo nhóm tổ chức gồm có các thành viên:

–         Richard Emsley, Hiệp hội quốc tế về sinh trắc học

–         Denise Lievesley, Hiệp hội thống kê Hoàng gia

–         Vijay Nair, Viện Thống kê quốc tế

–         Ada van Krimpen, Viện Thống kê quốc tế

–         Adam Jakubowski, Đại học Nicolaus Copernic, Ba Lan

–         Sastry Pantula, Hiệp hội Thống kê Mỹ

–         Ron Wasserstein, Hiệp hội Thống kê Mỹ.

Ban chỉ đạo khuyến khích mọi tổ chức quan tâm tham gia Năm Quốc tế về Thống kê này, và đề nghị những người biết thông tin về Năm Quốc tế Thống kê 2013 chuyển đường kết nối của trang web cho các đồng nghiệp.

NTH

Nguồn: The International Year of Statistics 2013
http://isi-web.org/news/statistics-2013