Hội nghị của IAOS tại Việt Nam: Những thách thức đối với việc đáp ứng những nhu cầu của một thế giới đang thay đổi

Hội nghị của Hiệp hội thống kê chính thức (IAOS) về Những thách thức đối với việc đáp ứng nhu cầu của một thế giới đang thay đổi sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2014 tại Hà Nội, Việt Nam. Tổng cục Thống kê Việt Nam là đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị.

Hội nghị sẽ tập trung vào số liệu thống kê chính thức cần phải thay đổi liên tục như thế nào để đáp ứng  nhu cầu của một thế giới đang thay đổi. Các chủ đề của hội nghị bao gồm:

– Bắt kịp những thay đổi về nhu cầu của người sử dụng về thông tin dễ tiếp cận, phù hợp, đáng tin cậy;

– Khai thác công nghệ mới, đặc biệt là sử dụng Internet để thu thập và phổ biến số liệu;
– Đương đầu với vấn đề ngân sách giảm mạnh;
– Giải quyết thay đổi kỳ vọng đối với việc tiếp cận số liệu chi tiết đồng thời bảo vệ bí mật của người trả lời
– Phối hợp với các ngành khác, trong đó có giáo dục, để cải thiện truyền thông đối với người sử dụng
– Phát triển các nguồn thông tin mới, ví dụ như hồ sơ hành chính, để sản xuất số liệu thống kê chính thứcThông tin chi tiết sẽ được công bố sớm.

NTH

http://isi.cbs.nl/iaos/conferences/2014Vietnam.htm