Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động cơ quan Tổng cục Thống kê năm 2018

Sáng ngày 16 tháng 03 năm 2018 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động năm 2018. Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị gồm ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK; ông Phạm Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng TCTK; ông Đậu Ngọc Hùng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan TCTK. Tham dự Hội nghị có các đại biểu khách mời đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh và một số đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT.

Đại biểu chính thức tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo TCTK; Bí thư Đảng uỷ cơ quan TCTK; Chủ tịch Công đoàn cơ quan TCTK; Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan TCTK; Trưởng ban Ban Nữ công cơ quan TCTK; Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân cơ quan TCTK; Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê; Ban chỉ huy quân sự; Chi hội cựu chiến binh, Chánh văn phòng Đảng ủy, Chánh văn phòng Công đoàn TCTK và 213 đại biểu được bầu từ các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc cơ quan TCTK.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo: (1) Báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của cơ quan TCTK; (2) Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và nội dung hoạt động chủ yếu năm 2018 của Ban Thanh tra nhân dân; (3) Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, phương hướng và phát động phong trào thi đua năm 2018 của cơ quan TCTK

Hội nghị đã công bố các quyết định và trao tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua năm 2017. Các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe 04 tham luận của đại diện lãnh đạo Vụ Thống kê Dân số và Lao động; đại diện BCH Công đoàn cơ quan TCTK; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ; và đại diện lãnh đạo Văn phòng.

Tất cả các đại biểu tham dự Hội nghị đều nhất trí thông qua nguyên tắc cử đại diện tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức năm 2018 của Bộ KH&ĐT. Ông Nguyễn Bích Lâm thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến tại Hội nghị và phát biểu tổng kết Hội nghị. Nghị quyết Hội nghị đã được các đại biểu tham dự biểu quyết nhất trí thông qua.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, thay mặt lãnh đạo Tổng cục báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của cơ quan TCTK

Các cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Các cá nhân nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT

Toàn cảnh Hội nghị

Thái Học