Hội nghị IAOS – về thống kê chính thức: “Đón nhận thông điệp của chúng tôi thông qua Những chiến lược và các kinh nghiệm tốt nhất để đảm bảo sử dụng số liệu thống kê trong việc ra các quyết định.”

Kiev, Ucraina 12-14 tháng 09 năm 2012

Hội nghị 2012 của IAOS (International Association for Official Statistics) sẽ tập trung vào làm thế nào để các cơ quan thống kê đảm bảo những thông điệp cơ bản về số liệu thống kê của họ tới được người sử dụng và làm tăng giá trị cho việc ra các quyết định. Cụ thể hội nghị sẽ bao gồm các nội dung:

. Các tiêu chuẩn để làm báo cáo thống kê và viết lời bình luận: sử dụng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu

. Các kỹ thuật trình bày số liệu và đồ thị thống kê bao gồm việc sử dụng phân tích xu hướng và trình bày số liệu bằng hình ảnh.

. Phát triển công nghệ thông tin (IT) cho sử dụng: trang web, cung cấp các phương tiện phân tích trực tuyến (online) cho người sử dụng; ipod – máy nghe, ghi âm; wiki – kho dữ liệu trực tuyến dưới dạng Web dùng chung và các blog – trang web giới thiệu, lưu trữ các thông tin theo thời gian của một cá nhân; sử dụng siêu dữ liệu (metadata) để cải thiện việc nghiên cứu.

. Để các đối tác khác có thể làm tăng thêm giá trị  trong việc sử dụng số liệu thống kê như thế nào

. Tiếp thị các sản phẩm thống kê của chúng ta (các cơ quan Nhà nước)

. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, giám sát ý kiến phản hồi và thiết lập những ưu tiên

. Tạo các nguồn tư liệu về thống kê

ĐTB. Dịch từ http://iaos2012.ukrstat.gov.ua/