Hội nghị nhóm chuyên gia để thông qua lần cuối bảng phân loại quốc tế thử nghiệm về các hoạt động thống kê sử dụng thời gian lao động (ICATUS)

Sau thời gian dài được Cơ quan Thống kê LHQ (UNSD) tổ chức hội nghị xem xét chỉnh sửa, Hội nghị nhóm chuyên gia  để thông qua lần cuối bảng phân loại quốc tế thử nghiệm về các hoạt động thống kê sử dụng thời gian lao động (ICATUS) sẽ được tổ chức tại New York từ ngày 11-13 tháng 6 năm 2012.

Hội nghị nhóm chuyên gia  về ICATUS lần đầu tiên được UNSD tổ chức theo yêu cầu của Ủy ban Thống kê LHQ  vào năm 1997, với mục đích chuẩn bị cho bản dự thảo ICATUS. Sau đó, thông qua kinh nghiệm của các nước đã sử dụng hoặc đã  thích ứng với bảng phân loại này, cũng như những khuyến nghị của hội nghị lần thứ 2 (năm 2000), phiên bản ICATUS đã được sửa đổi,  soạn thảo công phu hơn và đã được  phát hành làm sổ tay hướng dẫn cho sản xuất số liệu thống kê về sử dụng thời gian lao động của LHQ năm 2005 (với nội dung: Đo lường công việc được trả công và không được trả công – Measuring Paid and Unpaid Work United Nations, 2005), và được xem như là bảng phân loại quốc tế thử nghiệm về các hoạt động thống kê sử dụng thời gian lao động của LHQ – ICATUS. Sau một thời gian dài, khi một số quốc gia đã thích ứng được với ICATUS, và đã được áp dụng trong việc thu thập số liệu, tổng hợp và phân tích, tổ chức Hội nghị của UNSD lần này là để thông qua lần cuối bảng phân loại quốc tế thử nghiệm về các hoạt động thống kê về sử dụng thời gian lao động (ICATUS).

Tại Hội nghị này, 20 chuyên gia thống kê quốc gia và quốc tế sẽ thảo luận và thống nhất về một số chủ đề như: (1) vấn đề cập nhật các bảng danh mục hiện hành; (2)  tính nhất quán giữa ICATUS với bảng phân loại chuẩn quốc tế mới; (3) xử lý những khía cạnh phức tạp hơn về nội dung trong ICATUS (các mục như “tìm việc” hoặc ‘chờ việc”); (4) sắp xếp (các bảng tương ứng) của ICATUS và các bảng phân loại hiện có khác. Sau khi thống nhất lần cuối ở cuộc họp này và được nhóm chuyên gia  phân loại kinh tế và Xã hội quốc tế của UNSD xem xét lại tổng thể, ICATUS sẽ được trình lên Ủy ban Thống kê LHQ để thông qua vào năm 2013,  .

Nguồn:http://unstats.un.org/unsd/newsletter/globalstat_unsd_calendar.htm#11-13June2012,

TMH