Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về nghiên cứu dữ liệu hành chính

Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về nghiên cứu dữ liệu hành chính (ADR) sẽ được tổ chức tại Cardiff, Xứ Wales, Vương quốc Anh từ ngày 09-11 tháng 12 năm 2019 với chủ đề “Dữ liệu chung cho mục đích chung”.

Việc sử dụng dữ liệu hành chính và khả năng liên kết các hồ sơ ở cấp độ cá nhân để tạo ra những hiểu biết dựa trên kinh nghiệm, nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực cho lợi ích chung thông qua việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng. Sự sẵn có ngày càng cao của dữ liệu chính phủ cho nghiên cứu là một xu hướng quan trọng cho phép khoa học dữ liệu dân số thâm nhập sâu hơn bao giờ hết vào các vấn đề xã hội và kinh tế. Tuy nhiên, việc sử dụng các nguồn dữ liệu khổng lồ này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai với những thách thức đáng kể phải vượt qua. Năm nay, Hội nghị ADR quốc tế lần thứ 4 nhằm giải quyết những thách thức như vậy nhằm giảm bớt khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn.

Chương trình hội nghị sẽ bao gồm một loạt các bài thuyết trình trên các lĩnh vực chủ đề sau để chia sẻ kiến ​​thức mới, trao đổi thảo luận và thúc đẩy các cơ hội hợp tác: Nghiên cứu ứng dụng; Nghiên cứu trường hợp cụ thể và khái niệm; Ý nghĩa đạo đức, pháp lý và xã hội; Bằng chứng để hỗ trợ cho việc hoạch định chính sách; Những tiến bộ về phương pháp và phân tích.

ADR 2019 đặc biệt phù hợp với bất kỳ ai tham gia nghiên cứu dữ liệu hành chính, từ cộng đồng khoa học xã hội hoặc cả hai.

Chi tiết xem tại: https://ijpds.org/adr2019

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn: https://www.healthandcareresearch.gov.wales/events/2019/12/09/4th-international-conference-on-administrative-data-research/