Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về Dữ liệu lớn đối với thống kê nhà nước

Nhóm làm việc toàn cầu về dữ liệu lớn (GWG) được Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc thành lập năm 2014 với nhiệm vụ chính là xây dựng tầm nhìn chiến lược, các định hướng và tiến hành điều phối chương trình sử dụng các nguồn dữ liệu mới toàn cầu. Hội nghị quốc tế về dữ liệu lớn đối với thống kê nhà nước được Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc tổ chức thường niên. Đây là dịp để Nhóm làm việc toàn cầu về dữ liệu lớn báo cáo các tình hình thực hiện công việc của Nhóm, một số nhiệm vụ trọng tâm, giới thiệu những hoạt động liên quan đến việc sử dụng và khai thác dữ liệu lớn tại các cơ quan thống kê quốc gia.

Hội nghị quốc tế về dữ liệu lớn đối với thống kê nhà nước năm nay là Hội nghị thường niên quốc tế lần thứ 6, dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày (31/8-2/9/2020) tại thành phố Seoul, Hàn Quốc.

Trọng tâm của Hội nghị năm nay sẽ tập trung vào việc sử dụng khoa học dữ liệu, đặc biệt là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và học máy trong thống kê nhà nước. Hội nghị cũng sẽ giới thiệu việc thành lập một số trung tâm dữ liệu lớn tại một số các Cơ quan Thống kê quốc gia. Hoạt động chính của các trung tâm là nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển các phương pháp mới, bên cạnh đó xây dựng các chương trình đào tạo có hợp tác với một số trường đại học.

Ngoài ra, một nội dung chính cũng được Hội nghị năm nay dành nhiều sự quan tâm là thảo luận chủ đề “Bước chuyển từ các dự án thử nghiệm sang công tác sản xuất: thay đổi cách thức quản lý”. Hiện nay, GWG đã tạo ra một nền tảng toàn cầu về dữ liệu lớn. Nền tảng đóng vai trò như một môi trường giúp đỡ cho việc hợp tác phát triển, thử nghiệm nhiều phương pháp mới, thuật toán mới trong việc khai thác dữ liệu lớn phục vụ công tác thống kê trên toàn thế giới. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là khi dự án thí điểm kết thúc thành công thì việc chuyển đổi sang giai đoạn sản xuất lại gặp nhiều thách thức.  Các thách thức xuất hiện trong việc chuyển đổi ở tất cả các khâu như thu thập dữ liệu, áp dụng công nghệ mới, phương pháp mới, đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng mới, đòi hỏi các kỹ năng và quy trình đào tạo mới. Tất cả điều này là liên quan đến việc thay đổi công tác quản lý. Bên cạnh những nội dung trên, Hội nghị năm nay cũng sẽ đề cập đến chủ đề thay đổi quy trình sản xuất để giới thiệu các giải pháp dữ liệu mới trong các hệ thống thống kê quốc gia.

Minh Ánh (dịch và tổng hợp)

Nguồn: https://unstats.un.org/unsd/bigdata/conferences/2020/


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: