Hội nghị quốc tế về thống kê ứng dụng và khoa học thống kê (ICASSS 2024)

Hội nghị quốc tế về thống kê ứng dụng và khoa học thống kê được tổ chức vào ngày 04 đến ngày 05 tháng 04 năm 2024 tại  Athens, Hy Lạp. Hội nghị Nghiên cứu Quốc tế là một tổ chức liên bang chuyên tập hợp một số lượng đáng kể các sự kiện học thuật đa dạng để trình bày trong chương trình hội nghị. Các sự kiện sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian trong hội nghị tùy thuộc vào số lượng và độ dài của bài thuyết trình. Với chất lượng cao, nó mang lại giá trị đặc biệt cho sinh viên, học giả và nhà nghiên cứu trong ngành.

ICASSS 2024 nhằm tập hợp các nhà khoa học hàn lâm, các nhà nghiên cứu và học giả nghiên cứu hàng đầu để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu của họ trên tất cả các khía cạnh của Thống kê ứng dụng và Khoa học thống kê. Nó cũng cung cấp một nền tảng liên ngành hàng đầu cho các nhà nghiên cứu, học viên và nhà giáo dục trình bày và thảo luận về những đổi mới, xu hướng và mối quan tâm gần đây nhất cũng như những thách thức thực tế gặp phải và các giải pháp được áp dụng trong lĩnh vực Thống kê ứng dụng và Khoa học thống kê.

Các tác giả triển vọng được khuyến khích đóng góp và giúp định hình hội nghị thông qua việc gửi tóm tắt nghiên cứu, bài báo và áp phích điện tử. Ngoài ra, những đóng góp nghiên cứu chất lượng cao mô tả các kết quả ban đầu và chưa được công bố của công trình khái niệm, xây dựng, thực nghiệm, thử nghiệm hoặc lý thuyết trong tất cả các lĩnh vực mang tính độc lập của thống kê đều được mời trình bày tại hội nghị. Hội nghị thu hút sự đóng góp của các bản tóm tắt, bài báo và áp phích điện tử đề cập đến các chủ đề của hội nghị, bao gồm các số liệu, bảng và tài liệu tham khảo của các tài liệu nghiên cứu mới.

Đăng ký tác giả: https://waset.org/login

Hoàng Vinh (Dịch)

Nguồn: https://waset.org/applied-statistics-and-statistical-science-conference-in-april-2024-in-athens