Hội nghị quốc tế về xu hướng và quan điểm trong suy luận thống kê tuyến tính LinStat’2018

Hội nghị quốc tế về xu hướng và quan điểm trong suy luận thống kê tuyến tính LinStat’2018 dự kiến được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 08 năm 2018 tại Będlewo[i], Poznan, Ba Lan. Hội nghị lần này là nối tiếp trong chuỗi hội nghị LinStat được tổ chức tại Będlewo, Ba Lan (2008, 2012); tại Tomar, Bồ Đào Nha (2010); tại Linkoping, Thụy Điển (2014) và tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (2016).

Trong các phiên họp của Hội nghị sẽ có một phiên họp đặc biệt kỷ niệm 90 năm ngày sinh của giáo sư Tadeusz Caliński[ii].

Mục đích của Hội nghị là tập hợp các nhà nghiên cứu để chia sẻ các mối quan tâm về các khía cạnh thống kê cũng như phân tích ma trận và các ứng dụng của chúng. Hội nghị cũng sẽ cung cấp cơ hội cho các nhà nghiên cứu thảo luận về sự phát triển hiện tại của các chủ đề này. Hội nghị chủ yếu tập trung vào các chủ đề: Ước lượng, dự đoán, thử nghiệm trong các mô hình tuyến tính; tính mạnh mẽ của các phương pháp thống kê có liên quan; ước tính các thành phần phương sai xuất hiện trong các mô hình tuyến tính; tổng quát các mô hình phi tuyến tính; thiết kế và phân tích các thử nghiệm bao gồm tối ưu và so sánh thử nghiệm tuyến tính; ứng dụng của các phương pháp ma trận trong thống kê.

Các hoạt động của các nhà khoa học trẻ được đánh giá cao trong Hội nghị. Các diễn giả được mời thuyết trình là những người đạt Giải thưởng Khoa học trẻ LinStat 2016. Trong phiên họp lần này, Ủy ban Khoa học sẽ trao giải cho các bài trình bày hay nhất và các áp phích tốt nhất. Các diễn giả đoạt giải sẽ được mời thuyết trình tại phiên họp LinStat kỳ tiếp theo.

Phạm Hạnh (lược dịch)

Nguồn: http://www.linstat2018.put.poznan.pl/


[i] Bedlewo là Trung tâm Nghiên cứu và Hội thảo Toán học của Học viên Khoa học Ba Lan

[ii] Giáo sư Tadeusz Caliński là giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực thống kê toán học và sinh trắc học của Ba Lan. Năm 2012, Giáo sư được Hiệp hội Thống kê Ba Lan trao tặng huy chương vì sự đóng góp của ông cho sự nghiệp nghiên cứu về thống kê ở Ba Lan.