Hội nghị tập huấn, rà soát các phần mềm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành công việc của Tổng cục Thống kê

Sáng ngày 03/6/2022, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Công ty MISA tổ chức tập huấn, rà soát các phần mềm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành công việc của Tổng cục Thống kê. Tham gia tập huấn trực tiếp có đại diện lãnh đạo và công chức viên chức các đơn vị thuộc TCTK. Tham gia tập huấn trực tuyến có: Trường Cao đẳng Thống kê và Trường Cao đẳng Thống kê II.

Thực hiện Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030, thời gian qua Văn phòng TCTK đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo điều hành. Văn phòng đã chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần MISA xây dựng hệ sinh thái quản lý, điều hành của TCTK. Hiện Hệ sinh thái gồm có 05 phần mềm đã được xây dựng, triển khai chính thức tại các đơn vị trong toàn Ngành và phần mềm Quản lý kiến nghị được xây dựng để tiến hành thử nghiệm.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Bình, Chánh Văn phòng TCTK nhấn mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đang được TCTK triển khai rất tốt trong công tác quản lý, điều hành công việc. Đối với 05 phần mềm đã được triển khai chính thức, mặc dù Văn phòng TCTK đã phối hợp với  Công ty MISA tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị nhưng trong quá trình sử dụng một số cá nhân, đơn vị còn khó khăn, vướng mắc đặc biệt đối với phần mềm Quản lý cuộc họp và phần mềm Tài liệu. Mục đích của Hội nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cá nhân, đơn vị trong sử dụng các phần mềm đã được áp dụng chính thức và giới thiệu phần mềm Quản lý kiến nghị. Từ đó để nâng cao chất lượng trong công việc, tạo môi trường làm việc hiệu quả và năng suất.

Tại Hội nghị, đại diện Công ty Misa đã giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Quản lý kiến nghị cho các đại biểu và dành nhiều thời gian để các đại biểu thực hành sử dụng phần mềm cũng như giải đáp những vướng mắc liên quan đến việc sử dụng 05 phần mềm đã được triển khai chính thức thuộc hệ sinh thái quản lý, điều hành của TCTK.

Trong kế hoạch thực hiện, Văn phòng TCTK sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty Misa nhằm hoàn thiện phần mềm trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu và dự kiến sẽ đưa Phần mềm Quản lý kiến nghị áp dụng trong toàn ngành Thống kê bắt đầu từ tháng 10 năm 2022./.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn