Hội nghị thường niên về thống kê vùng và khu đô thị (SCORUS 2018)

Uỷ ban thường trực về thống kê vùng và khu đô thị (SCORUS – Standing Committee on Regional and Urban Statistics) là mạng lưới quốc tế về thống kê vùng và các khu đô thị, cung cấp nền tảng để tạo điều kiện cho việc phát triển thống kê và nghiên cứu ở các khu đô thị và các vùng. SCORUS là một Ủy ban của Hiệp hội quốc tế về Thống kê chính thức (IAOS) thuộc Viện Thống kê Quốc tế (ISI).

Nhiệm vụ của SCORUS là khơi dậy sự quan tâm và tổ chức các cuộc đối thoại trên toàn cầu về nghiên cứu, thống kê vùng và khu đô thị, thúc đẩy các phân tích thống kê chuyên sâu nhằm đóng góp vào sự tiến bộ trong lĩnh vực này và nâng cao sự hiểu biết về hiện tượng vùng và các khu đô thị.

Hội nghị SCORUS 2018 được tổ chức từ ngày 6-8 tháng 6 tại khách sạn Radisson Blu Sobieski, Warsaw, Ba Lan nhân dịp Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập của Cơ quan Thống kê Ba Lan.

Chủ đề Hội nghị năm nay là “Quy mô mới – Nhu cầu mới – Thống kê mới”, trong đó Quy mô mới thảo luận về những thay đổi của quy mô với sự tập trung đặc biệt vào không gian, kinh tế, xã hội và môi trường tự nhiên; Nhu cầu mới tập trung thảo luận các khái niệm và hướng phát triển mới trong bối cảnh quản lý không gian hiện đại và các nhu cầu thông tin; Thống kê mới bàn luận về các phương pháp thống kê đáp ứng cho việc thay đổi nhanh chóng nhu cầu thông tin, sử dụng các phương pháp và hình thức hiện đại.

Chi tiết chương trình và chủ đề Hội nghị xem thêm tại địa chỉ: https://scorus2018.stat.gov.pl/programme-and-documents

Lan Phương (dịch)

Nguồn: https://scorus2018.stat.gov.pl/