Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2013

Sáng ngày 23/1/2013, tại hà Nội, Tổng Cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác 2013. Thành phần tham dự Hội nghị bao gồm toàn thể Ban lãnh đạo TCTK, nguyên là lãnh đạo TCTK,  lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK, Cục trưởng và một số lãnh đạo cấp Phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành trực thuộc trung ương, lãnh đạo một số Chi cục Thống kê huyện, quận; đại diện thống kê bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Cao Viết Sinh, Thứ Trưởng Thường trực, thay mặt Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2012, kinh tế thế giới biến động phức tạp, kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn, thêm vào đó là thiên tai dịch bệnh đã tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó ngành thống kê đã chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2012, như: Công tác bảo đảm thông tin thống kê (biên soạn và phổ biến thông tin; tổ chức thu thập, xử lý thông tin…); nghiên cứu khoa học; phương pháp chế độ thống kê; hợp tác quốc tế; tổ chức cán bộ; quản lý tài chính; thực hành tiết kiệm; thanh tra, kiểm tra; thi đua, khen thưởng… Kết quả nổi bật nhất của năm 2012 là việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và biên soạn tài liệu, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thống kê và kiến thức quản lý nhà nước (Chương trình chuyên viên chính) phục vụ thi nâng ngạch lên Thống kê viên chính. Tuy nhiên, năm 2012, TCTK vẫn còn một số yếu kém, nhất là chất lượng số liệu thống kê chưa đáp ứng một cách đầy đủ yêu cầu và kỳ vọng của người sử dụng.

Năm 2013, TCTK sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao chất lượng số liệu, bảo đảm tốt thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp; hoàn thành xử lý kết quả để công bố số liệu toàn bộ Tổng điều tra CSKT-HCSN năm 2012; Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn 2030…

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Cao Viết Sinh đã biểu dương những thành tích mà TCTK đã đạt được trong năm 2012 và yêu cầu khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém; đồng thời chỉ ra một số công việc trọng tâm, trong điểm năm 2013. Thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước Thứ trưởng đã trao tặng những phần thưởng cao quý của Nhà nước cho những tập thể và cá nhân đã có thành tích suất xắc đóng góp trong sự nghiệp phát triển của ngành Thống kê.

Đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK đã cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với công tác thống kê trong những năm qua; và chỉ đạo Hội nghị tiếp tục thảo luận để tìm giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra năm 2013 và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

Kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng đã nhấn mạnh những công tác trọng tâm trong năm 2013, chỉ đạo các Vụ và các Cục Thống kê tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan, với chính quyền các cấp để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2013.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Thứ trưởng thường trực Cao Viết Sinh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tổng cục trưởng Đỗ Thức triển khai kế hoạch công tác năm 2013

6 đơn vị ký kết thi đua năm 2013

Hoàng Thu Hiền