Hội nghị về Di cư lao động trong nước và quốc tế: Khuyến nghị cho Hệ thống An sinh xã hội ở Việt Nam.

Ngày 25/2/2014, tại Khách sạn Press Club, số 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm Hà, Nội; Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Viện KHLĐ&XH) đã phối hợp với Quỹ HANNS SEIDEL tại Việt Nam tổ chức Hội nghị về “Di cư lao động trong nước và quốc tế: Khuyến nghị cho Hệ thống An sinh xã hội ở Việt Nam”.

Ông Axel Neubert, Trưởng đại diện Hanns Seidel Foundation và Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động & Xã hội, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, đồng chủ trì hội nghị. Các đại biểu tham dự hội thảo, gồm có: Đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa hoc và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam, Viện Khoa học Thống kê, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, một số trường Đại học, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, v.v…

Hội nghị đã được nghe 08 bài trình bày báo cáo và tham luận đến từ các báo cáo viên, các diễn giả là đại diện cho Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao; Trưởng phái đoàn, Tổ chức di cư quốc tế tại Việt Nam; Viện KHLĐ&XH; Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ LĐTB&XH; Đại học Khoa học ứng dụng Munich, CHLB Đức; Viện Đông Nam Á và Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận rất kỹ về các chế độ, chính sách đãi ngộ người di cư, luật di cư, các công ước quốc tế về di cư, .v..v.. của các báo cáo, các bài tham luận, đồng thời đưa ra những khuyến nghị và đề xuất phù hợp cho bối cảnh của Việt Nam và khu vực.

Kết thúc Hội thảo, Ông Axel Neubert và Bà Nguyễn Thị Lan Hương đã đánh giá cao chất lượng của các báo cáo và cảm ơn các đại biểu tham dự đã có những nghiên cứu, nhận định và các trao đổi rất sát thực và hiệu quả./.

Một vài hình ảnh tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

HMH