Hội nghị về quản lý hệ thống thông tin thống kê MSIS 2013

(MSIS : Management of Statistical Information Systems )

Hội nghị UNECE / Eurostat / OECD / ESCAP  về Quản lý thông tin thống kê. Hội nghị  sẽ được tổ chức tại trụ sở của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tại Paris, Pháp, và tại Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP), Trung tâm Hội nghị tại Bangkok, Thái Lan từ 23 đến ngày 25 tháng 4 năm 2013. Hai địa điểm trên sẽ được liên kết với nhau thông qua truyền hình. Hội nghị này chủ yếu dành cho các nhà quản lý CNTT đến từ các tổ chức thống kê và các chuyên gia khác chịu trách nhiệm lập kế hoạch, điều phối và quản lý các dự án phức tạp trong quá trình xử lý thông tin thống kê. Nội dung chính của Hội nghị bao gồm các chủ đề: Cấu trúc; Hợp lý hóa sản xuất thông tin thống kê; Đổi mới; Hợp tác;

1. Cấu trúc

Việc hiện đại hóa sản xuất thông tin thống kê hiện nay đang tập trung vào sự phát triển của từng giải pháp thành phần gắn kết  với nhau, và  gắn với các giải pháp cấu trúc linh hoạt để tạo ra hiệu quả. Hơn nữa, bằng cách sắp xếp cấu ​​trúc với các tiêu chuẩn mới, các mô hình tham khảo cho thông tin thống kê, quy trình thống kê, cộng đồng có thể cùng chia sẻ phát triển các thành phần này và hưởng  lợi ích bao gồm giảm chi phí phát triển, quyền sở hữu, linh hoạt , và đổi mới.

Chúng tôi phát ra các tờ thảo luận về các chiến lược cấu ​​trúc, các yêu cầu và phương pháp cần thiết để nhận biết về tầm nhìn tương lai. Phạm vi của chương trình này bao gồm tất cả các khía cạnh của cấu ​​trúc doanh nghiệp – kinh doanh, thông tin và công nghệ. Quan tâm đặc biệt vào sự tương tác giữa việc đưa ra các giải pháp được thiết kế bởi các chuyên gia với chuyên đề về các giải pháp phân tích lỗi được thiết kế và xây dựng bởi các chuyên gia CNTT. Trong một thế giới đa chiều khi các phương pháp tiếp cận truyền thống vẫn có liên quan, thì chúng ta vẫn cần một mô hình mới cho cấu trúc và xây dựng trong tương lai?

2. Hợp lý hóa sản xuất thông tin thống kê

Việc sản xuất thông tin thống kê hiện nay đang phải đối mặt với một thực tế là việc cung cấp thông tin nhanh, kịp thời và linh hoạt đã trở thành một trong những tiêu chuẩn của quá trình sản xuất thông tin thống kê. Để thực hiện thì các khâu trong quá trình sản xuất thông tin Thống kê phải được kiểm tra theo một quy trình giám sát. Phần này chủ yếu nói về kinh nghiệm trong công việc sản xuất thông tin thống kê, như giảm thời gian các khâu bằng những phương tiện tự động hóa hoặc thực hiện theo quy trình của những mô hình tiêu chuẩn hiện có.

3. Đổi mới

Phần này nói về những sáng kiến ​​gần đây trong việc quản lý hệ thống thông tin thống kê như thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, phổ biến thông tin thống kê, và mô hình cơ bản của thông tin thống kê. Ngoài ra cũng đề cập đến những đổi mới trong các lĩnh vực dữ liệu mở và quản lý các nguồn dữ liệu lớn ( “siêu dữ liệu “). Những đổi mới này nên thực hiện bằng nhiều hình thức như công nghệ mới, hoặc các phương pháp quản lý mới.

4 . Hợp tác

Phần này thảo luận về những vấn đề có liên quan đến chia sẻ và hợp tác. Tìm hiểu những cách thức có thể hợp tác thành công giữa các tổ chức Thống kê. Bên cạnh đó, hội nghị cũng quan tâm đến những vấn đề về thay đổi tổ chức theo yêu cầu để phù hợp cho quá trình hợp tác, và thay đổi như thế nào để tổ chức đó có thể hợp tác tốt hơn thông qua những sáng kiến ​​của các tổ chức HLG-BAS, MSIS, và các cơ chế được đề xuất thành lập để tăng cường hợp tác trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương.

Nguyễn Công Hoan dịch từ  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.50/2013/INF1.pdf