Hội nghị về ước lượng khu vực nhỏ

Hội nghị về ước lượng khu vực nhỏ (Small Area Estimation – SAE) năm 2016 do Cơ quan thống kê Hà Lan phối hợp với trường Đại học Maastricht tổ chức từ ngày 17-19/8/2016.

Phương pháp SAE cho phép ước lượng một cách đáng tin nơi cỡ mẫu quá nhỏ để có thể áp dụng kỹ thuật ước lượng trực tiếp. Trên Thế giới, các hội nghị SAE đã được tổ chức 8 lần (năm 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014 và 2015). Mục đích của hội nghị này là để gây sự chú ý và cung cấp cho các cơ quan chính phủ những ứng dụng cũng như triển khai thực hiện phương pháp này trong thực tế. Chủ đề Hội nghị năm nay là “sự tương tác giữa nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong các Viện Thống kê và Cơ quan thống kê chính thức” và ứng dụng của phương pháp này trong lĩnh vực khoa học khác như môi trường, sinh học, dịch tễ học và địa lý…

Ban tổ chức kêu gọi các nhà nghiên cứu tham dự và gửi các bài trình bày về các chủ đề sau: Phương pháp ước lượng trực tiếp và gián tiếp cho ước lượng khu vực nhỏ; Phương pháp lấy mẫu lại để ước lượng khu vực nhỏ; Các ứng dụng của ước lượng khu vực nhỏ trong thống kê chính thức; Phương pháp ước lượng khu vực nhỏ cho các chỉ số nghèo; Phương pháp chuỗi thời gian để ước lượng khu vực nhỏ cho các cuộc điều tra lặp đi lặp lại; Phương pháp Bayes cho ước lượng diện tích nhỏ; Ước lượng khu vực nhỏ trên R; Mô hình phi tiêu chuẩn trong dự báo khu vực nhỏ…

Các bài trình bày phải được viết bằng tiếng Anh (tóm tắt không quá 300 từ) và gửi đến email: sae2016@cbs.nl chậm nhất vào ngày 31/5/2016.

Để biết thêm chi tiết, truy cập vào địa chỉ: http://www.sae2016.nl

Lan Phương (lược dịch)

Nguồn: http://www.sae2016.nl