Hội thảo “Đo lường dư thừa lao động trong nông nghiệp ở Việt Nam”

Ngày 28/8/2012 Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo: “Đo lường dư thừa lao động trong nông nghiệp ở Việt Nam” nhằm giới thiệu kết quả nghiên cứu ban đầu về dư thừa lao động trong nông nghiệp và tiến tới hợp tác xây dựng một dự án nghiên cứu về đo lường dư thừa lao động nói chung và dư thừa lao động trong nông nghiệp nói riêng ở Việt Nam.

TS. Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng TCTK đã chủ trì Hội thảo. Tham gia Hội thảo có lãnh đạo và chuyên viên một số Vụ thuộc Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê Hải Dương, đại diện Vụ Kế hoạch kinh tế địa phương và Vụ Kinh tế nông nghiệp, Viện Chiến lược phát triển, Viện Nghiêu cứu quản lý kinh tế TƯ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Việc làm, Viện Khoa học lao động xã hội, Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Tin học và Thống kê Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Dân số Bộ Y Tế, Viện Gia đình và Giới thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Khoa Thống kê và Khoa Toán kinh tế trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội.

Tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh, Viện trưởng Viện Gia đình và Giới, đã giới thiệu thực trạng, xu hướng và những khác biệt của di cư nông thôn – đô thị từ kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999 và 2009 và Khảo sát tác động của di cư  ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

TS. Phạm Đăng Quyết, Viện Khoa học Thống kê, giới thiệu tóm tắt kết quả nghiên cứu và thử nghiệm phương pháp tính chỉ tiêu dư thừa lao động trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam. PGS. TS. Mạc Văn Tiến, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề Bộ LĐTBXH và ông Phạm Quang Vinh, Vụ trưởng Vụ Thống kê nông lâm và thủy sản TCTK đã phát biểu bình luận về kết quả nghiên cứu và thử nghiệm phương pháp tính chỉ tiêu dư thừa lao động trong nông nghiệp tại một tỉnh là Hải Dương này.

Tiếp sau bài trình bày về chính sách giải quyết dư thừa lao động trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam của Viện Khoa học lao động xã hội Bộ LĐTBXH, ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê giới thiệu dự kiến kế hoạch tiếp theo tiến tới thiết lập một dự án nghiên cứu về đo lường dư thừa lao động trong nông nghiệp có sự hợp tác giữa các nhà thống kê với các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách và sự tham gia hỗ trợ của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội thảo đã đồng tình với sự cần thiết phải xây dựng một dự án nghiên cứu về đo lường dư thừa lao động trong nông nghiệp trên pham vi cả nước, bao gồm hoàn thiện các khái niệm, phương pháp đo lường, xác định nguồn dữ liệu, biên soạn báo cáo phân tích dư thừa lao động nông nghiệp gắn với chính sách tạo việc làm, giảm nghèo ở khu vực nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn.

Kết luận Hội thảo, TS. Nguyễn Bích Lâm cho rằng các chủ đề, các bài trình bày, tham luận tại Hội thảo rất cụ thể, sâu sắc, dựa vào kiến thức và chứng cứ thực tế đã cho thấy một bức tranh về dư thừa lao động trong nông nghiệp, nông thôn. Đây là một đề tài mà lần đầu tiên TCTK nghiên cứu, Viện Khoa học Thống kê cần phối hợp với các tổ chức, với các nhà khoa học trong và ngoài nước triển khai các nghiên cứu tiếp theo để ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

PĐQ.