Hội thảo khoa học về Quản lý chất lượng Thống kê

Chiều ngày 06/8/2015, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tổ chức Hội thảo khoa học về Quản lý chất lượng Thống kê. TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Vụ Thống kê Tổng hợp; Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê; Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I; Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê; Khoa Thống kê, trường Đại học Kinh tế Quốc dân;  Viện KHTK.

02 báo cáo khoa học và các bài tham luận đã được trình bày tại Hội thảo về các vấn đề: Tổng quan về Quản lý chất lượng Thống kê; Khung đảm bảo Chất lượng Thống kê của Liên hợp quốc, Canada và Khung đảm bảo chất lượng của thống kê Việt Nam (Đề xuất). Các đại biểu đã có nhiều ý kiến về sự cần thiết, căn cứ, nguyên tắc, nội dung và đặc biệt là tính khả thi Khung đảm bảo chất lượng thống kê Việt Nam.

Kết thúc Hội thảo, TS. Vũ Thanh Liêm đánh giá cao chất lượng Hội thảo, công tác chuẩn bị tổ chức và ghi nhận những ý kiến đóng góp từ các nhà khoa học, các đại biểu tham dự. Đề nghị Viện KHTK tiếp thu, hoàn chỉnh và tiếp tục tổ chức hội thảo, tham vấn để hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Khung đảm chất lượng của Thống kê Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu chỉ đạo Hội thảo

ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK trình bày báo cáo Hội thảo

ThS. Hà Mạnh Hùng, Phó trưởng Phòng QLKH&CLTK trình bày báo cáo Hội thảo

Hà Mạnh Hùng