Hội thảo Khung số liệu phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và 5 năm

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, sáng ngày 10/11/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo Khung số liệu phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và 5 năm. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo.Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; lãnh đạo Cục và lãnh đạo phòng tại 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố dự trực tiếp và trực tuyến.

Ngày 30/8/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, trong đó có nhiệm vụ “Xây dựng khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh về phương châm “Chủ động kết nối và thích ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động thống kê”, TCTK đã chủ trì xây dựng khung số liệu phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và 5 năm theo Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ. Đây là một việc thể hiện tính chủ động và trách nhiệm của ngành Thống kê trong việc giúp Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất các chỉ tiêu đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hằng năm và 5 năm, qua đó sẽ nâng cao vị thế và uy tín của ngành Thống kê.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc Hội thảo

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cũng nêu rõ, để thực hiện được việc này, TCTK đã xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự thảo Khung số liệu. Sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý, TCTK tổ chức Hội thảo trong toàn Ngành để tiếp tục hoàn thiện Khung số liệu trước khi báo cáo Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý IV năm 2021.

Đại diện Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê đã trình bày về quá trình xây dựng Khung số liệu và những vấn đề cần xin ý kiến với mục đích để lấy ý kiến hoàn thiện trước khi báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành: (1) Xây dựng và thực hiện Khung số liệu thống kê phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và 5 năm nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn phát triển của cả nước, các vùng kinh tế và địa phương. (2) Là căn cứ quan trọng phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra các chiến lược, chính sách phát triển kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn trên phạm vi cả nước, vùng kinh tế và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; được điều chỉnh linh hoạt để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, từng thời kỳ; đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo các cấp, các ngành và người dùng tin.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị theo Công văn số 1145/TCTK-TKTH, Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê đã hoàn thiện dự thảo Khung đánh giá lần thứ nhất. Ngày 22/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 6390/BKHĐT – TCTK gửi tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc góp ý Khung số liệu thống kê phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và 5 năm. Tại Hội thảo cũng đã nhận được nhiều ý kiến, góp ý của các đại biểu tham dự tập trung vào các nội dung về Khung số liệu thống kê.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu và đề nghị các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục rà soát kỹ lại các chỉ tiêu, sử dụng các phương pháp luận để tính toán, phân nhóm các chỉ tiêu đưa vào khung số liệu thống kê trong quá trình triển khai thực hiện Khung số liệu thống kê phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và 5 năm.

Kết thúc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh xây dựng Khung số liệu phục vụ giám sát, đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và 5 năm là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, sự phân công, phối hợp giữa Bộ, ngành ở Trung ương cũng như cấp Sở, ngành ở địa phương. Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục xem xét, rà soát chỉ tiêu về phân tổ, kỳ công bố, cơ quan báo cáo, phạm vi; đề nghị các đơn vị trong Ngành cần phối hợp rà soát các nội dung từ khái niệm, nội dung kỳ phân tổ, kỳ công bố ở các cấp đối với các chỉ tiêu cần tổng hợp dựa trên căn cứ phạm vi các chỉ tiêu; Các vụ thống kê chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành, địa phương rà soát các chỉ tiêu chuyên ngành, đặc biệt là các chỉ tiêu chưa được thống nhất… ; Đối với Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê cần đồng hành với các Cục Thống kê, Vụ Thống kê chuyên ngành để xây dựng hệ thống; Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đơn vị, có giải trình làm rõ những ý kiến tiếp thu và ý kiến không tiếp thu.

Toàn cảnh Hội thảo

ĐN