Hội thảo Phần mềm theo dõi trực tuyến thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Sáng ngày 29/12, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê phối hợp với Dự án “Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” tổ chức Hội thảo “Phần mềm theo dõi trực tuyến thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê của Tổng cục Thống kê.” TS Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) chủ trì hội thảo. Hội thảo có sự tham dự của các lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK và đại diện chuyên gia của tổ chức quốc tế UNFPA.

Sau lời phát biểu khai mạc Hội thảo của TS Vũ Thanh Liêm, các đại biểu tham dự đã được nghe ông Nguyễn Hữu Hoàn, trưởng phòng Cơ sở dữ liệu (Trung tâm Tin học Thống kê Khu vực I) giới thiệu về Phần mềm theo dõi trực tuyến thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê của TCTK. Nội dung bài trình bày gồm có 3 phần: (1) Giới thiệu nhiệm vụ; (2) Giới thiệu các chức năng của phần mềm; (3) Giới thiệu trực tiếp trên phần mềm.

Hội thảo đã thu được nhiều ý kiến đóng góp từ đại biểu, đặc biệt là các ý kiến tham luận của ông Nguyễn Xuân Hồng, đại diện chuyên gia của UNFPA với những chia sẻ kinh nghiệm về một số hệ thống theo dõi trực tuyến thuộc Liên Hợp Quốc.

Kết thúc Hội thảo, TS Vũ Thanh Liêm đánh giá cao Phần mềm thử nghiệm do nhóm chuyên gia trình bày và đề nghị Viện KHTK cùng nhóm chuyên gia tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các đại biểu trong buổi Hội thảo để sớm hoàn thiện và đưa vào thử nghiệm phần mềm, góp phần theo dõi hiệu quả việc thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê của Tổng cục Thống kê.

Hoàng Quỳnh Trang

Một số hình ảnh tại Hội thảo

TS Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo