Hội thảo quốc tế lần thứ 36 về mô hình thống kê

Hội thảo quốc tế lần thứ 36 về mô hình thống kê (International Workshop on Statistical Modelling – IWSM) sẽ được tổ chức tại Trieste (Ý) từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 7 năm 2022. IWSM là một trong những hoạt động chính của Hiệp hội mô hình thống kê, được thành lập với mục đích thúc đẩy và khuyến khích mô hình thống kê theo nghĩa rộng nhất của nó. Hội thảo nhằm mục đích thu hút sự tham gia của cả các nhà thống kê học và chuyên nghiệp và các nhà phân tích dữ liệu, đặc biệt tập trung vào các vấn đề dữ liệu thực liên quan đến một yếu tố của mô hình thống kê mới hoặc ứng dụng mô hình mới. Chúng tôi hoan nghênh các bài báo tập trung vào các ứng dụng có ý nghĩa thực chất quan trọng cũng như các vấn đề về phương pháp luận, bao gồm cả những phát triển mới trong Khoa học Dữ liệu. Các bài dự thi của sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ được đặc biệt khuyến khích. Tất cả các bài được chấp nhận sẽ được đưa vào Kỷ yếu Hội thảo.

Thông tin mới về IWSM lần thứ 36 sẽ liên tục được bổ sung trên trang web https://www.iwsm2022.com/

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của tạp chí Hiệp hội Mô hình Thống kê và lịch sử của hội nghị IWSM.

Lưu ý: Hội nghị này sẽ được tổ chức trực tiếp, vì vậy trong trường hợp Đại dịch Covid-19 còn tồn tại, Hội nghị sẽ không được tổ chức trực tuyến.

Anh Tuấn (dịch)

Nguồn: https://www.iwsm2022.com/